Eestis talvitas tänavu 1800 hiireviud

22. märts 2023

Jaanuari teises pooles seirasid Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma liikmed siin talvitavaid röövlinde. Tänavu talvitas Eestis hinnanguliselt 1800 hiireviud, 1600 hallõgijat, 1200 merikotkast ja 100 taliviud.

Juba kümnendat aastat läbi viidud talvine röövlindude loendus toimus 34 seirealal kogupindalaga 1885 km2, millest ava-kultuurmaastikku oli 590 km2. Linnuvaatlejad kohtasid kokku 118 röövlindu kümnest liigist, lisaks loendati 49 hallõgijat.

Röövlinde kohati rohkem Lääne- kui Ida-Eestis ning pigem Lõuna- kui Põhja-Eestis. Loendustulemuste alusel võib öelda, et Eestis talvitas tänavu umbes 1800 hiireviud, 1600 hallõgijat, 1200 merikotkast ja 100 taliviud. Harvem võis kohata vöötkakku, leidus ka üksikuid välja-loorkulle ja väikepistrikke.

Eestis pesitseb 28 liiki röövlinde ja umbes pooli neist võib kohata regulaarselt talvitamas. Röövlindude hulka kuuluvad haukalised (harksabad, viud, kana- ja raudkull, kotkad ja loorkullid), pistrikulised ja kakulised. Röövlinnuseire talvise loenduse eesmärk on määrata röövlindude talvist arvukust.

Lisateave:
Ülo Väli
Röövlinnuseire koordinaator
ulo.vali@gmail.com