Lihavõtte linnuvaatluspäevad

Lihavõtte linnuvaatluspäevade eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu saabuvatele rändlindudele ja nende tundma õppimisele.

Vaatluspäevad on igal aastal suurele reedele järgneval nädalavahetusel.

Osaleda saab iga huviline, sest piisab tavalisemate linnuliikide tundmisest. Vaatluspäevadel tuleb kirja panna nähtud ja kuuldud linnuliigid ning hinnata ka lindude arvukust. Vaatlusi võib teha enda soovitud ajavahemikus ja paigas.

Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse Legulus kaudu või andmehalduse keskkonnas PlutoF, kust need jõuavad portaali eElurikkus. Andmed võib saata ka tavapostiga aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu linn 51005, Tartumaa.

Kohatud lindude ja liikide arv sõltub paljustki lihavõtte linnuvaatluse ajast: mida varasemale kuupäevale lihavõtted langevad, seda vähem kohatakse linde ja erinevaid liike. Samuti mängivad olulist rolli ilmaolud.

Foto: Sander Sirelbu
Puukoristaja  laulu võib kuulda juba varakevadel. Foto: Sander Sirelbu.

Varasemad tulemused

2018. aasta lihavõtte linnuvaatlusel 31. märtsil ja 1. aprillil loendas 335 vaatlejat kokku 53 000 lindu 130 liigist.

2017. aasta lihavõtte linnuvaatlusel 15. ja 16. aprillil loendas üle 500 vaatleja 250 000 lindu 175 liigist.

Eesti Ornitoloogiaühing korraldab lihavõtte linnuvaatluspäevi 1998. aastast.

Lisainfo:
Eesti Ornitoloogiaühing
eoy@eoy.ee