Suvine aialinnupäevik

Suvine aialinnupäevik on Eesti Ornitoloogiaühingu harrastusteaduslik algatus, mille eesmärk on koguda andmeid ja parandada teadmisi meie aedades tegutsevate ja pesitsevate linnuliikide kohta.

Suvisesse aialinnupäevikusse saab iga huviline kirja panna, millised linnud tema aias tegutsevad ja pesitsevad. Aialinnupäeviku täitmine algab 1. märtsil ja kestab oktoobri alguseni. Lisaks lindudele saab üles märkida aias kasvavad taimed ja nende õitsemise alguse, nähtud putukad, roomajad, kahepaiksed ja imetajad. Päevikusse tuleb kirja panna nende liikide vaatlused, mille määrangus ollakse täiesti kindlad.  Liikide määramiseks saab kasutada määramisabi.


Punarind on üks sagedamini aedades kohatud liike. Foto: Kauro Kuik.

Aialinnupäevikut saab pidada iga huviline, kellel on linnas või maal aed. Vaatlusi saab teha ka kortermaja hoovis või õuealal. Päevikut täites pööravad osalejad rohkem tähelepanu kodukoha loodusele, õpivad tundma oma aia elurikkust ja panustavad aialindude käekäigu uurimisse.

Kogutud andmete alusel saab ornitoloogiaühing teada, milline on aialindude levik ja arvukus Eestis ja kuidas kulgeb lindude pesitsemine. Näiteks aialinnupäeviku 2014.–2017. aasta vaatlusandmeid kasutati Euroopa haudelindude levikuatlase koostamisel. Samuti on andmeid kasutatud mitmete peamiselt inimese läheduses pesitsevate liikide (suitsupääsuke, kuldnokk, linavästrik jt) arvukuse hindamisel.

Suvine aialinnupäevik on 2014. aastal alguse saanud Eesti suuruselt teine harrastusteaduse algatus, milles osaleb igal aastal tuhat inimest.

Aialinnupäeviku pidamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Martin Tikk
Suvise aialinnupäeviku koordinaator
aed@eoy.ee
www.eoy.ee/aed/