Eesti linnud

Eesti lindude nimestikus on 2019. aasta alguse seisuga 388 linnuliiki. Liiginimestiku koostamise põhimõtte järgi arvestatakse Eesti liikide hulka kõik meie riigi territooriumil kohatud A-C kategooria linnuliigid. Nimestik hõlmab ka eksikülalisi, keda võidakse Eestis näha vaid korra.


Karmiinleevike on üle Eesti levinud haudelind
Foto: Karl Adami.

Haudelindudena on viimastel kümnenditel Eestis registreeritud 228 liiki, kellest 212 on püsipesitsejad, kolm ebaregulaarsed ja 13 juhupesitsejad. Talvel võib Eestis kohata 130 linnuliiki ja läbirändel 219 liiki. Eksikülalisi on Eesti lindude nimekirjas 119 liiki. Eesti linnuliikide nimekirja peab ornitoloogiaühingu juures tegutsev Eesti Linnuharulduste Komisjon.