Eesti Linnuharulduste Komisjonis käsitlusele tulevate liikide ja alamliikide nimekiri

List of species and subspecies considered by the Estonian RC
Seisuga 24.03.2017
Kõik Eesti jaoks uued ning järgnevates nimestikes loetletud liigid ja alamliigid
All species and subspecies new for Estonia as well as those listed in the following lists

I. Loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liigid ja alamliigid (kategooriad A-C) 
Species of apparently wild state or released species which have established self-supporting breeding populations in Estonia or in neighbouring countries (i.e. categories A-C)

Ameerika väikeluik, Cygnus columbianus columbianus
Grööni suur-laukhani, Anser albifrons flavirostris
Kanada lagle, Branta canadensis (pesitsemine / breeding)
Lääne-mustlagle, Branta bernicla hrota
Kirde-mustlagle, Branta bernicla nigricans
Tulipart, Tadorna ferruginea
Mandariinpart, Aix galericulata
Ameerika viupart, Anas americana
Ameerika piilpart, Anas carolinensis
Sini-rägapart, Anas discors
Punanokk-vart, Netta rufina
Lannuvart, Aythya collaris
Valgesilm-vart e. ruskevart, Aythya nyroca
Ida-mustvaeras, Melanitta americana 
Prillvaeras, Melanitta perspicillata
Punakurk-kaur, Gavia stellata (pesitsemine / breeding)
Jääkaur, Gavia immer
Tundrakaur, Gavia adamsii
Mustkael-pütt, Podiceps nigricollis
Atlantise tormilind, Calonectris diomedea
Baleaari tormilind, Puffinus mauretanicus
Põhja-tormipääsu, Oceanodroma leucorhoa
Suula, Morus bassanus
Pelikan e. roosapelikan, Pelecanus onocrotalus
Väikehüüp, Ixobrychus minutus
Ööhaigur, Nycticorax nycticorax
Siidhaigur, Egretta garzetta
Purpurhaigur, Ardea purpurea
Tõmmuiibis e. läikiibis, Plegadis falcinellus
Luitsnokk-iibis, Platalea leucorodia
Puna-harksaba, Milvus milvus
Raipekotkas, Neophron percnopterus
Kaeluskotkas, Gyps fulvus
Raisakotkas, Aegypius monachus
Madukotkas, Circaetus gallicus
Stepi-loorkull, Circus macrourus
Stepiviu, Buteo rufinus
Stepikotkas, Aquila nipalensis
Kääbuskotkas, Aquila pennata
Stepi-tuuletallaja, Falco naumanni
Stepipistrik, Falco cherrug
Jahipistrik, Falco rusticolus
Rabapistrik, Falco peregrinus (pesitsemine / breeding)
Värbhuik, Porzana pusilla
Kanada kurg, Grus canadensis
Neitsikurg, Grus virgo
Väiketrapp, Tetrax tetrax
Suurtrapp, Otis tarda
Karkjalg, Himantopus himantopus
Jämejalg, Burhinus oedicnemus
Kõnnu-pääsujooksur, Glareola pratincola
Stepi-pääsujooksur, Glareola nordmanni
Mustjalg-tüll e. meritüll, Charadrius alexandrinus
Kõrbetüll, Charadrius leschenaultii
Roosterind-tüll e. mornel, Charadrius morinellus
Tundrarüüt, Pluvialis fulva
Stepikiivitaja, Vanellus gregarius
Valgesaba-kiivitaja, Vanellus leucurus
Värbrüdi e. värbrisla, Calidris temminckii (pesitsemine / breeding)
Kiripugu-rüdi e. kiripugu-risla, Calidris melanotos
Älverüdi e. älverisla, Calidris acuminata
Ruugerüdi, Tryngites subruficollis
Tundra-neppvigle, Limnodromus scolopaceus
Hallkibu, Xenus cinereus
Suur-veetallaja, Phalaropus tricolor
Puna-veetallaja, Phalaropus fulicarius
Pikksaba-änn, Stercorarius longicaudus
Suuränn, Stercorarius skua
Karbuskajakas e. mustpea-kajakas, Larus melanocephalus
Lõuna-hõbekajakas, Larus michahellis
Polaarkajakas,Larus glaucoides
Roosakajakas, Rhodostethia rosea
Vandelkajakas, Pagophila eburnea
Harksaba-kajakas, Xema sabini
Naerutiir, Gelochelidon nilotica
Habeviires, Chlidonias hybridus
Väikealk e. ürr, Alle alle
Stepivuril, Syrrhaptes paradoxus
Suur-turteltuvi, Streptopelia orientalis
Loorkakk, Tyto alba
Lumekakk, Bubo scandiacus
Vöötkakk, Surnia ulula, (pesitsemine / breeding)
Kivikakk, Athene noctua
Suurpiiritaja, Apus melba
Mesilasenäpp, Merops apiaster
Stepilõoke, Melanocorypha calandra 
Välja-väikelõoke, Calandrella brachydactyla
Kõnnu-väikelõoke, Calandrella rufescens
Tuttlõoke, Galerida cristata
Kivipääsuke, Ptyonoprogne rupestris
Roostepääsuke, Cecropis daurica
Niidukiur e. stepi-niidukiur, Anthus richardi
Mongoolia kiur, Anthus godlewskii
Taigakiur, Anthus hodgsoni
Mägikiur, Anthus spinoletta
Randkiur, Anthus petrosus (pesitsemine / breeding)
Mustpea-hänilane, Motacilla flava feldegg
Tõmmu-linavästrik, Motacilla alba yarrellii
Siidisaba e. viristaja, Bombycilla garrulus (pesitsemine / breeding)
Siberi raat, Prunella montanella
Mägiraat, Prunella collaris
Rubiinööbik, Luscinia calliope
Sinisaba, Tarsiger cyanurus
Niidu-kaelustäks, Saxicola maurus
Euroopa kaelustäks, Saxicola rubicola
Liiv-kivitäks, Oenanthe isabellina
Nunn-kivitäks, Oenanthe pleschanka
Kõrbe-kivitäks, Oenanthe deserti
Kivirästas, Monticola saxatilis
Ruskerästas, Turdus naumanni
Mustpugu-rästas, Turdus atrogularis
Leet-käosulane, Iduna pallida 

Tarna-roolind, Acrocephalus paludicola
Padu-roolind, Acrocephalus agricola
Kõrbe-põõsalind, Sylvia nana nana
Põhja-lehelind, Phylloscopus borealis
Tuhk-lehelind, Phylloscopus humei
Siberi lehelind, Phylloscopus schwarzi
Tõmmu-lehelind, Phylloscopus fuscatus
Siberi väike-lehelind, Phylloscopus collybita tristis
Lääne-pöialpoiss, Regulus ignicapillus
Kaelus-kärbsenäpp, Ficedula albicollis
Lääne-sabatihane, Aegithalos caudatus europaeus
Taigatihane, Parus cinctus
Lasuurtihane, Parus cyanus
Kõnnuõgija, Lanius isabellinus
Mustlauk-õgija, Lanius minor
Lõuna-hallõgija, Lanius meridionalis
Punapea-õgija, Lanius senator
Laanenäär, Perisoreus infaustus
Mustvares, Corvus corone corone
Roosa-kuldnokk, Pastor roseus
Urvalind, Carduelis flammea (pesitsemine / breeding)
Kõrbeleevike, Bucanetes githagineus
Männileevike, Pinicola enucleator (15.V-31.VII)
Rebassidrik, Passerella iliaca
Põhjatsiitsitaja, Emberiza rustica
Väiketsiitsitaja, Emberiza pusilla
Kuldtsiitsitaja, Emberiza aureola
Punapea-tsiitsitaja, Emberiza bruniceps
Mustpea-tsiitsitaja, Emberiza melanocephala
Halltsiitsitaja, Emberiza calandra

II. Ebaselge päritoluga liigid (kategooria D)
Species of unclear origin (Category D)

Lumehani, Anser caerulescens
Sõnnpea-sõtkas, Bucephala albeola
Läänesõtkas, Bucephala islandica
Kübarkoskel, Lophodytes cucullatus
Flamingo, Phoenicopterus ruber

III. Vangistusest lahtipääsenud liigid (kategooria E)
Escapees from captivity (Category E)

Mustluik, Cygnus atratus
Vööthani, Anser indicus
Väike-lumehani, Anser rossi
Eskimo lagle, Branta hutchinsii
Vaaraohani, Alopochen aegyptiaca
Mõrsjapart, Aix sponsa
Kuupart, Anas formosa
Puna-rägapart, Anas cyanoptera
Hiid-merikotkas, Haliaeetus pelagicus
Tuttkarakaara, Caracara plancus
Ameerika tuuletallaja, Falco sparverius

IV. Liigid ja alamliigid, millistel käsitlusele tulevad ainult varasemad teated nimestikus näidatud ajavahemikust
Species and subspecies of which only earlier records are considered by the RC according to the dates in the list

Väikeluik, Cygnus columbianus (VI-VIII) -1997
Laululuik, Cygnus cygnus (15.V-31.VIII) -1997
Lühinokk-hani, Anser brachyrhynchus - 2001
Väike-laukhani, Anser erythropus 1960 -1997
Kanada lagle, Branta canadensis -1990
Punakael-lagle, Branta ruficollis -1997
Kuninghahk, Somateria spectabilis -1997
Hõbehaigur, Egretta alba - 2004; (pesitsemine / breeding) - 2014
Suur-konnakotkas, Aquila clanga - 2001
Rabapistrik, Falco peregrinus (V-VII) 1960 -1997
Väikehuik, Porzana parva - 2009
Plütt, Limicola falcinellus -1997
Lammitilder, Tringa stagnatilis - 2000; (pesitsemine / breeding) - 2011
Kaljukajakas, Rissa tridactyla -1997
Koldjalg-hõbekajakas, Larus cachinnans -2015
Valgetiib-viires, Chlidonias leucopterus - 2009; (pesitsemine / breeding) - 2010 
Alk, Alca torda (pesitsemine / breeding) - 2011 
Habekakk, Strix nebulosa -2015
Tamme-kirjurähn, Dendrocopos medius - 2005
Tundrakiur e. punakurk-kiur, Anthus cervinus -1997
Randkiur, Anthus petrosus (15.V-31.VII) - 2001
Kuldhänilane, Motacilla citreola - 2000; (pesitsemine / breeding) - 2001
Jõgivästrik, Motacilla cinerea - 2009; (pesitsemine / breeding) - 2014
Siidisaba e. viristaja, Bombycilla garrulus (VI-VII) - 2003
Vesipapp, Cinclus cinclus (V-VII) -1997
Kaelusrästas, Turdus torquatus -1991
Väike-käosulane, Iduna caligata - 2014
Kuld-lehelind, Phylloscopus proregulus -1997
Vööt-lehelind, Phylloscopus inornatus -1997
Roohabekas, Panurus biarmicus -1989
Ida-puukoristaja, Sitta europaea asiatica -1997