Haudelinnustiku punktloenduse 40. hooajal käisid vaatlejad rekordarvul radadel

19. detsember 2022

Juba neljakümnendat hooaega korraldas Eesti Ornitoloogiaühing punktloendusi Eestis pesitsevate arvukamate lindude seisundi jälgimiseks. Tänavu suvel tegid vaatlejad loendusi rekordarvul radadel – lausa 63 rajal.

2022. aastal tegid osalejad loendusi 63 punktloenduse rajal, mis on seireprojekti rekord läbi aegade – varem on aastas loetud kuni 58 rajal. Tänavu lisandus kaheksa uut loendusrada ning radade keskmine loenduskestvus oli kaheksa aastat. Enim tehti loendusi Tartumaal (10 rada), Pärnumaal (8), Läänemaal (7), Lääne-Virumaal (6), Harjumaal (5), Ida-Virumaal (5), Saaremaal (4) ja Võrumaal (4). Loendamine kestis tänavu vaatluspunktides kokku 6300 minutit ehk 105 tundi.

Punktloenduste tulemused näitavad, et põllu- ja metsalinnustiku arvukused on viimase 40 aasta vältel langustrendiga. Selle peamiseks põhjuseks on eelduslikult elustikku mittesoosivad muutused metsa- ja põllumajanduses, lisaks rändavatel liikidel ohud rändeteedel, kliimamuutuse mõjud ja paiksetel liikidel kohalikud ilmastikutingimused. Langeva arvukusega liike on kaks korda rohkem kui kasvava arvukusega liike. Väheneva arvukusega liigid on näiteks laanepüü, vainurästas, põldlõoke, talvike ja pöialpoiss. Kasvava arvukusega on sookurg, kaelustuvi, musträstas, käblik ja rohevint.

Haudelinnustiku punktloendused sai alguse 1983. aastal ning selle eesmärk on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste pikaajaline jälgimine, mis omakorda annab teavet erinevates elupaikades ja keskkonnas toimuvate üldiste muutuste kohta.

Punktloenduste metoodika on suhteliselt lihtne, et kaasata suurt hulka vabatahtlikke linnuvaatlejaid. Loendused viiakse läbi püsimarsruudil, kus fikseeritakse 20 loenduspunkti ja igas punktis loetakse linde viie minuti jooksul mai lõpus või juuni alguses.

Eesti haudelinnustiku punktloenduste projekt on osa Euroopa Linnuloendusnõukogu (European Bird Census Council) linnuseire projektist "Pan-European Common Bird Monitoring Scheme", milles osaleb 30 Euroopa riiki. Eesti kuulub viie Euroopa riigi hulka, kus loendusi on tehtud vähemalt 40 aastat.

Lisateave:
Renno Nellis
Haudelinnustiku punktloenduse koordinaator
Tel +372 5302 1377
renno.nellis@gmail.com
www.eoy.ee/punktloendus

Samal teemal

Metsvint.
Foto: Kauro Kuik

Linnuvaatlejad on oodatud loendama pesitsevaid linde

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuvaatlejaid 25. maist kuni 15. juunini osalema haudelinnustiku punktloendusel, et koguda teavet meil pesitsevate lindude kohta.

Loe edasi ...

Musträstas.
Foto: Piret Viljamaa

Ornitoloogiaühing kutsub linnuvaatlejaid loendama pesitsevaid linde

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuvaatlejaid kuni 15. juunini osalema haudelinnustiku punktloendusel, mille eesmärk on jälgida meil pesitsevate lindude arvukuse muutusi.

Loe edasi ...

Punarind.
Foto: Janek Loog.

Vabatahtlikud linnuhuvilised on oodatud loendama meie haudelinde

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi 25. maist kuni 15. juunini kaasa lööma haudelinnustiku punktloendusel, mille eesmärk on jälgida meil pesitsevate lindude arvukuse muutusi.

Loe edasi ...

Salu-lehelind.
Foto: Elina Anijärv.

Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke osalema haudelindude loendusel

Ornitoloogiaühing kutsub nii kogenud kui ka uusi vabatahtlikke osalema 25. maist kuni 15. juunini haudelindude punktloendusel üle Eesti. Loenduse eesmärk on jälgida meie tavalisemate linnuliikide arvukuse muutusi.

Loe edasi ...

Väike-lehelind poegi toitmas.
Foto: Karl Adami.

Ornitoloogiaühing kutsub tegema haudelindude punktloendusi

Ornitoloogiaühing kutsub nii kogenud kui ka uusi vabatahtlikke osalema 25. maist kuni 15. juunini haudelindude punktloendusel üle Eesti. Loenduse eesmärk on jälgida meie tavalisemate linnuliikide arvukuse muutusi.

Loe edasi ...