Ornitoloogiaühing kutsub osalema öölaulikute loendusel

20. mai 2021

Vabatahtlikud linnuhuvilised on oodatud osalema öölaulikute loendusel, mis toimub 20. maist kuni 24. juunini üle Eesti.

Öölaulikud on linnud, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele, näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik, öösorr, erinevad ritsiklinnud ja roolinnud. Loendusi tegema on oodatud vabatahtlikud linnuhuvilised, kes tunnevad öölaulikud ära just häälte järgi.

Loendused toimuvad kolmel perioodil: 20.–31. mai, 1.–12. juuni ja 13.–24. juuni. Loendust tuleb teha igal perioodil ühe korra kella 24 ja 3 vahel öösel. Loendamiseks sobib igasugune maastik ning raja pikkus võiks olla 10 km. Loendust tuleb teha võimalikult hea ilmaga.

Loendusankeedile tuleb kirja panna vaatluskoht ja -aeg, raja pikkus, ilmaandmed, kuuldud liigid ja isendite arv. Ankeet tuleb pärast viimast loendusperioodi saata koordinaator Jaanus Eltsile aadressil jaanus.elts@eoy.ee. Täpsemad juhised ja ankeedi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Öölaulikute loenduse eesmärk on saada teavet nimetatud liikide elupaigakasutuse ja arvukuse muutuste kohta. 2020. aastal tegi öölaulikute loendusi 10 vaatlejat kokku 115 kilomeetril. Kokku registreeriti 31 liiki. Kõige arvukam öölaulik oli tavapäraselt ööbik, keda loendati keskmiselt 10,9 lindu 10 km kohta. Järgnesid aed-roolind (4,1), kõrkja-roolind (3,3), soo-roolind (3,1) ja võsa-ritsiklind (3,0).

Eriti märgatav on aed- ja soo-roolinnu arvukuse muutus ja seda ka suhtarvuna teiste liikide suhtes. Kui aastatel 1992–2013 loendati iga ööbiku kohta 0,1 aed-roolindu, siis praegu on see suhe juba 0,38. Samas on soo-roolinnu suhe kõige arvukama liigiga püsinud umbes samana: varem 0,24, praegu 0,28. Samas oli üllatav, et kahel rajal oli seekord palju muidu haruldaseks muutuvat kadakatäksi ning mõlemal juhul oli rajal ööbikuid vaid kaks korda enam kui täkse.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab möödunud aastal loendusel osalenuid: Andrus Jair, Ester Valdvee, Jaanus Elts, Maarja Orusalu, Margus Pensa, Moonika Bukotkina, Ranno Puumets, Raul Vilk, Urmas Liin ja Viive Kiis.

Lisainfo:
Jaanus Elts
Öölaulikute loenduse koordinaator
jaanus.elts@eoy.ee
www.eoy.ee

Samal teemal

Foto: Elina Anijärv

Öölaulikud ootavad loendamist

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi osalema 20. maist kuni 24. juunini öölaulikute loendusel.

Loe edasi ...

Jõgi-ritsiklind.
Foto: Karl Adami.

Vabatahtlikud on oodatud osalema öölaulikute loendusel

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi osalema öölaulikute loendusel, mis kestab 20. maist kuni 24. juunini.

Loe edasi ...

Tuntud öölaulik on näiteks ööbik.
Foto: Kauro Kuik.

Osale öölaulikute loendusel

Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi osalema mais ja juunis öölaulikute loendusel üle Eesti.

Loe edasi ...