Linnuäpid

Rakendus "Eesti linnud"

Nutikas linnumääraja aitab algajal linnuhuvilisel looduses kohatud linnuliiki tuvastada silma hakanud tunnuste, näiteks suuruse, noka kuju, värvuse, elupaiga vm järgi. Määraja sisaldab 267 linnuliiki ehk kõik Eestis regulaarselt pesitsevad, talvitavad ja läbirändavad linnud ning ka mõned haruldused. Iga liigi kohta on määrajas kirjeldus, pildid, helisalvestis, levikukaart jm. Rakenduse on loonud Eesti Ornitoloogiaühing (2016). Tasuta.

Android seadmele (privaatsuspoliitika)

Rakendus "Siuts"

Siuts on vahend lindude ja linnuhäälitsuste õppimiseks. Rakendusega saab salvestada helisid, määrata salvestisel kuuldavaid linde, vaadata oma salvestiste ajalugu ning lugeda, kuulata ja vaadata informatsiooni 61 toetatud linnuliigi kohta. Tasuta.

Android seadmele
Apple seadmele

Rakendus "PlutoF Go"

Nutirakendus pakub loodusvaatlejale käepärast võimalust sisestada vaatlused nutitelefonis andmesüsteemi PlutoF, toetudes viimase tänapäevasele taksonoomiale ning maailma standarditele vastavale andmemudelile. Rakenduses saab kasutaja vaatlusi talletada ilma internetiühenduseta, hiljem tuleb tal vaatlused sünkroniseerida andmebaasiga. Rakendus võimaldab salvestada pildi-, heli- ja videofaile. Lisavõimalusena kuvab PlutoF Go kõigi kasutajate jooksva aasta vaadeldud liikide nimestikku. Rakendust saab kasutada eesti, inglise ja vene keeles. Tasuta.

Android seadmele
Apple seadmele

Rakendus "Loodusvaatluste nutirakendus"

Loodusvaatluste nutirakendus (LVA) võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-, heli- ja videofaile, luua oma vaatlusgruppe ning osaleda erinevates projektides. Kõik vaatlusandmed salvestatakse Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS). Tasuta.

Android seadmele
Apple seadmele

Rakendus "Collins Bird Guide"

Lars Svenssoni, Killian Mullarney ja Dan Zetterströmi Euroopa ja Vahemere maade lindude välimäärajale tuginev ingliskeelne rakendus. Tasuline.

Android seadmele
Apple seadmele

Rakendus "Trektellen"

Rakendus rändevaatluste sisestamiseks. Eeldab registreerumist andmebaasi Trektellen kasutajaks.

Android seadmele