Vaatluspaigad

Eestis leidub lindudele mitmekesiseid elupaiku: metsi, soid, põlde, luhtasid, jõgesid, järvi, lahtesid ja laidusid. Madal arvukate väikesaartega rannikumeri sobib rändepeatuspaigaks paljudele Arktikas pesitsevatele veelindudele.
Põõsaspea neem on üks paremaid paiku arktiliste veelindude rände jälgimiseks.
Foto: Tiiu Tali

Lindude vaatlemiseks ei pea tingimata külastama tuntud vaatluspaiku, linde leidub kõikjal. Ka sisemaal kodu ümbruses võib mõnd täiesti tavalist liiki vaadeldes põneva elamuse saada. Hea ülevaate kohtadest, kus linde vaadelda, saab Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 2013. aastal ilmunud õppekogumikust "Lindude elupaigad".

Margus Ots ja Uku Paal andsid 2008. aastal välja raamatu "Eesti linnuvaatleja teejuht", kus kirjeldatud kohtadest osa on nüüdseks muutunud. Värksema ülevaate meie linnualadest saab samuti Margus Otsa ja Uku Paali koostatud ja 2018. aastal ilmunud ingliskeelsest raamatust "Birding Estonia".

Mõned linnualade kirjeldused leiab ka klubi Estbirding veebilehelt. Huvipakkuvate liikide täpsemaid vaatluspaiku (välja arvatud rangemalt kaitstavad liigid) saab näha portaalis eElurikkus.

Linnuvaatlustornide asukohti näed ja seisundi kohta leiad infot ornitoloogiaühingu vaatlustornide rakendusest.