Dokumendid

Eesti Ornitoloogiaühing lähtub oma tegevuses põhikirjast,  juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidest.

Annetuste kogumisel tugineme annetuste kogumise heale tavale.

Ornitoloogiaühingu pikaajalised arengusuunad ja eesmärgid on kinnitatud ühingu arengukavas  2017-2026.

Ühingu majandusaasta aruanded on avalikud.