Eesti lindude staatus ja arvukus

Vastavalt sellele, kuidas linnuliigid oma levikut muudavad, üldised olud nende arvukust mõjutavad ning meie teadmised muutuvad, tuleb regulaarselt üle vaadata ka faunistiline info. 

Alates 1993. aastast nüüdseks viiel korral ilmunud ülevaadetes on esitatud Eesti linnustiku liiginimestik ning  hinnangud lindude  arvukuse ning nende  muutuste kohta. 

Alates 1998. aastast on lisaks pesitsusaegsele arvukusele  hinnatud ka meie linnuliikide kesktalvist arvukust ja ühtlasi ka iga liigi  uurituse taset, mis võimaldaks paremini planeerida edasist tööd.

 .