Eesti lindude staatus ja arvukus

Vastavalt sellele, kuidas linnuliigid oma levikut muudavad, üldised olud nende arvukust mõjutavad ning meie teadmised muutuvad, tuleb regulaarselt üle vaadata ka faunistiline info.

Alates 1993. aastast ilmunud ülevaadetes on esitatud Eesti linnustiku liiginimestik ning hinnangud lindude arvukuse ning nende muutuste kohta.

Alates 1998. aastast on lisaks pesitsusaegsele arvukusele hinnatud ka meie linnuliikide kesktalvist arvukust ja ühtlasi ka iga liigi uurituse taset, mis võimaldaks paremini planeerida edasist tööd.