Maismaa talilinnuloendus

Talilinnuloendus on Eesti Ornitoloogiaühingu pikaajaline seire, mille eesmärgiks on selgitada maismaal tegutsevate talilindude levikut, suhtelist arvukust ning nende näitajate muutumist nii ühe talve jooksul kui ka aastate lõikes.  Kasutatav meetod võimaldab hinnata ka lindude talvist suremust. Talilinnuloendusi on Eestis järjepidevalt tehtud 1987. aastast. Alates 1995. aastast kuulub talilinnuloendus riikliku seire programmi.  


Hallrästas  - üks meie tavalisi talveliike.
Foto: Kätriin Kruusaauk

Talilinnuloendusel osaleda soovija peab tundma tavalisemaid Eestis talvituvaid linde (neid on kokku kuni 40 liiki) hääle ja välimuse järgi. Loendamine toimub transekt-meetodil ehk vaatlusrada läbi käies pannakse kirja kõik kohatud liigid. Püsivaks vaatlusrajaks valitakse soovitatavalt ligikaudu 10 kilomeetrine rada, mis jääb 10 x 10 atlaseruudu (UTM) sisse. Loendust tehakse kolm korda talve jooksul - novembris, aastavahetuse paiku ja veebruaris.  Täpne metoodika kirjeldus ja andmevormid on leitavad  lehe paremas külgpaneelis seotud juhendite juures.

Vaatlusandmed tuleb pärast loendust kanda spetsiaalsele ankeedile ja saata ornitoloogiaühingusse projektijuhile, kes andmeid analüüsib ja tulemused kokkuvõtva aruandena avalikuks teeb. Varasemad talilinnuloenduse aruanded on leitavad Keskkonnaseire veebilehelt.

Pane tähele!

  • Loendada võid üksi või väikese grupiga.
  • Rada on parem valida juba suvel, kuid arvestusega, et see oleks läbitav ka talvel.
  • Rada võib läbida erinevaid elupaikasid ning kulgeda ka asulas ja rannikul - seni on just neist elupaikadest andmeid vähe. 

Talilinnuloenduse koordinaator on Jaanus Elts. 
Kontakt: jaanus.elts@eoy.ee