Ornitofenoloogilised vaatlused

Ornitofenoloogiliste vaatluste eesmärk on koguda andmeid esimeste rändlindude saabumisaegade kohta kevadel ning viimaste lindude lahkumisaegade kohta sügisel.

Fenoloogilisi vaatlusi on tegema oodatud nii algajad linnuhuvilised kui ka kogenud vaatlejad. Rändlindude saabumist ja lahkumist tuleks igapäevaselt jälgida oma kodukoha ümbruses, kuid oodatud on ka kõik juhuvaatlused.


Kevadekuulutaja kuldnokk. Foto: Tiiu Tali.

Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, täpne asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi, ning et vaatlusi tehakse võimalikult järjepidevalt. Just oma kodukoha ümbrusest või ühelt ja samalt teekonnalt (näiteks kodust tööle ja tagasi jalutades) igapäevaselt tehtud fenoloogilised vaatlused annavad kvaliteetseima andmestiku saabuvate ja lahkuvate lindude kohta.

Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse PlutoF GO kaudu või andmehalduse keskkonnas PlutoF, kust need jõuavad ka portaali eElurikkus. Vaatlused võib kirja panna ka vastavasse ankeeti ning saata e-posti aadressile feno@eoy.ee või posti teel aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu, Tartumaa (märksõna "Feno") hiljemalt jooksva aasta lõpuks. Palume andmete esitamiseks valida ühe mooduse, et vältida topeltsisestusi.

Ülevaateid ornitofenoloogilistest vaatlustest avaldame jooksvalt listis "Linnuhuvilised".

Eesti esimese fenoloogilise vaatlusvõrgu rajas Eesti Looduseuurijate Selts 1922. aastal. Alguses tähendati üles kevade ilminguid, hiljem lisandusid aastaringsete tähelepanekute registreerimised, rändlindude vaatlused ja muu. Fenovaatluste tulemusi on kasutatud kogumike sarjas "Abiks loodusevaatlejale", Eesti riikliku bioloogilise seire programmis ja mujal.

Lisainfo:
Tiiu Tali
Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator
feno@eoy.ee