Ornitoloogiaühing kutsub linnuvaatlejaid osalema iga-aastasel kesktalvisel veelindude loendusel

8. jaanuar 2024

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub nii algajaid kui edasijõudnud linnuvaatlejaid sel nädalavahetusel, 13.–14. jaanuaril loendama veelinde rannikul ja siseveekogudel.

Iga-aastasel kesktalvisel veelinnuloendusel tuleb vaadelda veelinde avatud veega mererannikul või siseveekogul. Vaatlejal tuleb kirja panna kohatud linnuliigid ja nende arv, täpne vaatluskoht ja -aeg, jää- ja ilmaolud. Mererannikul vaatlejatel tuleb üles märkida ka, mitu protsenti loendusala kaardil olevast vaatlusalast ehk vaatlussektorist kaeti.

Kesksed loenduspäevad tänavu on 13.–14. jaanuaril, kuid oodatud on andmed kõikide jaanuaris tehtud vaatluste kohta. Vaatluse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.

Andmed tuleb sisestada töölaual PlutoF või rakenduse PlutoF Go kaudu, kust need jõuavad portaali elurikkus.ee. Tulemused võib kirja panna ka vaatlusankeeti, mis saata 31. jaanuariks kesktalvise veelinnuloenduse koordinaatorile Leho Luigujõele aadressile leho.luigujoe@gmail.com või Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005, märksõna „Talvitavad veelinnud“.

Loodushuvilised, kes linde veel hästi ei tunne, saavad vaatlusi alustada sisemaa veekogudel, kus põhiliseks talvitajaks on hästi tuntud sinikael-part.

Kesktalvise veelinnuloenduse juhendi, vaatlusankeedi ja ranniku loendusalade kaardid leiab siit.

Rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus International Waterbird Census toimub tänavu 58. korda. Aastast 1995 on kesktalvine veelinnuloendus osa Eesti riiklikust bioloogilise seire programmist.

Lisateave:
Leho Luigujoe
Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator
Tel 507 9713
leho.luigujoe@gmail.com