Kesktalvine veelinnuloendus

Kesktalvel toimuva veelinnuloenduse eesmärk on hinnata veelindude asurkondade seisundit ja arvukust. Jäävabadesse talvituspaikadesse koondunud veelindude kogumite uurimine ja loendamine on selleks parim viis.

Kesktalvine veelinnuloendus toimub tavaliselt jaanuari keskpaigas, 2021. aastal on kesksed loenduspäevad 16.–17. jaanuaril.

Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mereranniku lõik või siseveekogu ning kokku lugeda kõik kohatud veelinnud. Ankeedile tuleb kirja panna täpne vaatluskoht, jääolud ja mitu protsenti vaatlusalast ehk sektorist kaeti. Loendusalade kaardid ja vaatlusankeedi leiab juhendite alt. Kui loendust ei ole võimalik teha kesksetel kuupäevadel, võib seda teha ka muul ajal jaanuaris. Vaatluse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.


Kesktalvine veelinnuloendus Saaremaal Veerel. Foto: Triin Kaasiku.

Vaatlused palume sisestada otse andmehalduse keskkonda PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, kust need jõuavad ka portaali eElurikkus. Märkuste lahtrisse palun kindlasti lisada jääolude kirjeldus ja sektori katvus. Tulemused saab kirja panna ka vastavasse ankeeti ning saata see elektrooniliselt koordinaatorile Leho Luigujõele aadressil leho.luigujoe@gmail.com või postiga aadressil Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005, märksõna "Talvitavad veelinnud".


Peamiselt kühmnokk-luikedest ja  sõtkastest koosnev veelindude kogum. Foto: Triin Kaasiku.

Eesti osaleb rahvusvahelise veelindude loenduste projektis 1967. aastast. Alates 1995. aastast on kesktalvine veelinnuloendus osa Eesti riiklikust bioloogilise seire programmist. Samast ajast on püsivateks seirekohtadeks kõik siseveekogud, kus talvitavate veelindude arv ületab stabiilselt 100 isendit ning rannikulõigud, mis on normaalsetel talvedel jäävabad või on teadolevalt olulised veelindude talvituspaigad.

Varasemate kesktalviste veelinnuloenduse aruannetega saab tutvuda keskkonnaseire veebilehel.

Rahvusvaheline veelinnuloendus toimub 2021. aastal 55. korda.

2020. aastal Soomest kuni Lõuna-Aafrikani tehtud loenduste kokkuvõtte saab alla laadida lehelt www.waddensea-worldheritage.org/node/1283/.

Lisainfo:
Leho Luigujõe
Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator
Tel 507 9713
leho.luigujoe@gmail.com