Keskkonnaühendused pöördusid raierahu tingimuste kehtestamiseks kohtusse

9. august 2021

Kolm vabaühendust - Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad ja Eesti Metsloomaühing – vaidlustasid 6. augustil halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, millega amet keeldus lisamast metsateatistele lisatingimust, mis keelaks raied lindude pesitsusajal. Keskkonnaamet leidis, et pesitsusaegse häirimise keeld looduskaitseseaduse alusel kehtib kõigile ja eraldi tingimusena seda metsateatisele lisada ei ole vaja.

Vabaühenduste hinnangul on metsateatistes täpsemaid tingimusi vaja suurema õigusselguse huvides nii metsaomanike, avalikkuse kui ka ametkondade jaoks.

Looduskaitseseadus küll keelab linde pesitsusajal häirida ja pesi lõhkuda, kuid raiete tegemisest kevad-suvisel ajal hoiduda Keskkonnaamet vaid soovitab. Samas peatatakse kodanike pöördumiste peale raieid, kui raiutavast metsast leitakse linnupesi. Kokkuvõttes tekitab Keskkonnaameti praktika palju segadust ja tänane olukord ei ole mitte kellegi huvides. Antud probleemile on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler.

"Linnud pesitsevad kõigis metsades. Olukord, kus lindude pesitsusaegne kaitstus sõltub metsaomaniku heasoovlikkusest või juhuslikust pesaleiust raiealal, ei ole rahuldav," ütles Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. "Keskkonnaametil on seaduslik õigus metsateatistes raietele ajalisi piiranguid seada. Kuna sellest keelduti, peame metsaelustiku kaitseks ja selguse loomiseks pöörduma kohtusse."

Keskkonnaühendusi esindab kohtus advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse komisjoni liige
Tel 520 8967
liis.keerberg@eoy.ee
www.eoy.ee