Dokumendid

Eesti Ornitoloogiaühing lähtub oma tegevuses põhikirjast,  juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidest.

Annetuste kogumisel tugineme annetuste kogumise heale tavale.

Pikaajalised arengusuunad ja eesmärgid on kinnitatud ühingu arengukavas 2017-2026.

Majandusaasta aruanded on avalikud.