Jälgi kevade saabumist oma aias ja pane loodusvaatlused kirja

8. aprill 2020

Kevad on käes ja eriolukorrale vaatamata veedavad paljud pered aega populaarsetel matkaradadel ja looduskaunites paikades. Praegu on aga on hoopis sinu koduõu parim paik, kus ohutult värskes õhus viibida ja loodusest rõõmu tunda.

Ornitoloogiaühing soovitab kõigil kodus viibijatel pöörata sel kevadel rohkem tähelepanu oma koduaia loodusele ja tehtud vaatlused kirja panna suvisesse aialinnupäevikusse.

Lehel www.eoy.ee/aed saab iga pere luua endale veebipäeviku aias tehtud loodusvaatluste kirjapanekuks. Päevikusse saab üles märkida koduaias märgatud linnud ja teised loomad, välja ilmunud putukad ja õitsema puhkenud taimed. Päeviku täitmiseks piisab, kui vaadelda linde kasvõi aknast ning teha korra päevas tiir aias või kortermaja hoovis. Täpsemalt saab suvise aialinnupäeviku pidamisest lugeda siit.

Talletatud loodusvaatlused on olulised ka teadlastele, kuna nii saab jälgida muutusi lindude pesitsusedukuses ning lindude ja teiste loomade levikus, samuti fenoloogilisi muutusi kliima soojenemise tõttu. Näiteks aias pesitsevate kuldnoka, suitsupääsukese ja linavästriku käekäigu kohta saabki parimaid andmeid koguda just aialinnupäevikupidajate kaasabil.

Praegu on viimane aeg paigaldada aeda pesakastid kuldnokkadele, tihastele ja linavästrikele. Aprilli lõpus tuleks pesakastid üles panna must-kärbsenäpile, hall-kärbsenäpile ja piiritajatele. Pesakasti valmistamise ja paigaldamise juhendid leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt.

Suvine aialinnupäevik on Eesti suuruselt teine harrastusteaduse algatus, mis sai alguse 2014. aastal. Projektis osaleb tuhat loodushuvilist üle Eesti, kes sisestavad päevikutesse üle 27 000 vaatluse aastas. Algatust veab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Meelis Uustal
Suvise aialinnupäeviku koordinaator
aed@eoy.ee
www.eoy.ee/aed