Teadusajakirja Hirundo fookuses on kägu

14. detsember 2022

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirjast Hirundo saab lugeda käo arvukusest metsamaastikul ja tutvuda 2021. aastal Eestis märgatud linnuharulduste aruandega.

Kägu on hästi märgatav lind, kelle arvukust on eripärase ökoloogia tõttu keeruline hinnata. Asko Lõhmus käsitleb oma artiklis käo vaatlusi ja nende tõlgendamist Ida-Eesti metsamaastikul, kus korduvkaardistati kolmel aastal kogu haudelinnustik.

Eesti linnuharulduste komisjon avaldas üheksateistkümnenda kokkuvõtte meil harva ja juhuslikult esinevate lindude kohtamisteadetest. Lõplik hinnang anti 85 teatele, neist 72 pärineb 2021. aastast.

Amaranta Põld ja Tuul Sepp kirjutavad antropogeensete keskkonnamuutuste mõjust monogaamsete lindude sigimisstrateegiatele.

Lühiülevaate oma doktoritööst "Sisisev hoiatushäälitsus peegeldab emastel rasvatihastel (Parus major) käitumuslikku fenotüüpi ning sigimisedukust looduslikus populatsioonis" teeb Kaarin Hein.

Ajakirja Hirundo numbrit 2/2022 saab lugeda ja alla laadida siit. Paberväljaannet saab tasuta Eesti Ornitoloogiaühingu kontorist.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisateave:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
www.eoy.ee/hirundo