Hankel osalemise kutse

31. oktoober 2019

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid 2020" (viitenumber 215590).

Hankega otsime linnustiku inventuuride läbiviijaid Paljassaare, Kikepera, Nätsi-Võlla, Käntu-Kastja ja Mullutu-Loode linnualadel 2020. aastal.

Hankega saab tutvuda riigihangete registris aadressil riigihanked.riik.ee, pakkumuste esitamine tähtaeg on 21.11.2019.

Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Margus Ots
Eesti Ornitoloogiaühingu juhatuse liige
margus.ots@eoy.ee