Jõelinnuseire

  • Jõelinnuseire  keskmes on kaheksa vooluveekogudega seotud linnuliiki: jäälind, metstilder, vihitaja, kaldapääsuke, piilpart, sinikael-part, sõtkas ja jääkoskel
  • Meelde jäetakse loendatava vooluveekogu lõigu algus- ja lõpp-punkt ning loendatakse sellel kohatud linnuliigid ning nende arvukus. 
  • Vaadelda saab kõigil vooluvetel (jõed, ojad ja kraavid).
  • Seire kesksed kuupäevad on 25. aprillist 10. maini, kuid väga olulised on kõik vaatlused, mis on tehtud 1. aprillist 31. augustini.
  • Vaatlused saab sisestada jõelinnuseire veebirakendusse. Sealt leiab ka põhiliste liikide äratundmiseks määramisabi. 


Jõelinnuseire kanuuga. Foto: Joosep Tuvi  

Jõelinnuseire viidi pilootprojektina esmakordselt läbi  2014. aastal.  Eesmärk oli saada teavet  tavalisemate vooluvetega seotud linnuliikide kohta ning ühtlasi  testida, kas taolist seiret on võimalik läbi viia vabatahtlike abiga.   Suunatud oli pilootprojekt eelkõige  jõeturistidele ja harrastuskalastajatele, aga ka loodushuvilistele laiemalt.  Metoodikat testiti paralleelselt läbi viidud valitud jõgede linnustiku inventuuriga, mida tegid ornitoloogid. Jõelinnuseire pilootprojekti läbiviimiseks tehti andmete kogumiseks veebirakendus ja trükiti põhiliike tutvustavad jõelinnuseire nö. andmevormid. Pilootprojekti tulemused näitasid, et spetsiifilise elupaigana vajab jõelinnustik siiski professionaalset seiret.  Vabatahtlikele suunatud veebirakendust täielikult ei suleta, kuna teatud tüüpi veekogude osas (tehisveekogud, kraavid) vabatahtlikega andmete kogumisel siiski potentsiaali on.