Privaatsuspoliitika

Isikuandmeid kogub ja töötleb MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing.

MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing kogub oma kodulehe kaudu järgmisi isikuandmeid:
ees- ja perenimi,
sünnikuupäev ja/või isikukood,
e-posti aadress,
telefoninumber,
postiaadress.

Andmeid kogutakse kodulehel liikmeks astumise avalduse vormi, uudiskirjade tellimisvormide, teabelehe Tiirutaja tellimisvormi kaudu, toodete tellimisel ja annetuste tegemisel.

Isikuandmeid kasutatakse liikmete, väljaannete tellijate, toodete tellijate ja annetajate andmebaaside haldamiseks ja nendega suhtlemiseks.

Isikuandmeid säilitatakse kuni liikmelisuse või kliendisuhte lõppemiseni.

Isikul on õigus muuta oma andmeid või eemaldada end andmebaasidest, võttes ühendust MTÜ Eesti Ornitoloogiaühinguga e-posti aadressil eoy@eoy.ee.