Anna teada saabuvatest rändlindudest

15. märts 2019

Eesti Ornitoloogiaühing kogub teateid esimestest saabunud rändlindudest. Vaatlusi oodatakse näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja sookure kohta üle Eesti.

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatlusandmed tuleb saata aadressile feno@eoy.ee, sisestada rakenduse Legulus kaudu või andmebaasi PlutoF. Vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt www.eoy.ee.

Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui sisemaal elavaid inimesi, eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, samuti Lääne- ja Ida-Virumaalt.

"Mullu algas linnukevad hiljem võrreldes 2017. aastaga, suuremat linnurännet sai jälgida 5. aprillist. Tänavu on veebruar olnud keskmisest soojem ja lumi sulas varem, seega paljud lähirändurid võivad naasta varem," selgitas ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. "Juba on nähtud nii rannikul kui sisemaal esimesi rändlinde, näiteks kiivitajat, põldlõokest ja sookurge."

Eesti Ornitoloogiaühing kogub ornitofenoloogilisi vaatlusi juba 1922. aastast. Eesmärk on saada teavet Eesti 35 tavalisema rändlinnu saabumisaegade kohta.

Lisainfo:
Tiiu Tali
Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator
Eesti Ornitoloogiaühing
feno@eoy.ee
Tel 5606 6332