Liikmeskond

Linnud vaimustavad inimesi sõltumata vanusest ja elukutsest ning see teeb ühingu liikmeskonnast ühe toreda kirju seltskonna.  Meid seob huvi lindude vastu ja ühine soov, et nende tiib ikka hästi käiks.  Ornitoloogiaühinguga liitumiseks ei pea hästi linde tundma, piisab huvist ja poolehoiust.


2013. aasta suvepäevad Saaremaal Kihelkonnal. Foto: Margus Kupp.

Ornitoloogiaühingus on 2019. aasta alguse seisuga üle poole tuhande liikme. Kõige rohkem on ühingus liikmeid Eestist, aga ka näiteks Soomest, Rootsist, Norrast, Saksamaalt ja Hollandist. Paljud inimesed tulevad liikmeks perega. Lisaks noorliikmetele ja tegevliikmetele on meil ka auliikmed.  Auliikmeteks oleme valinud inimesed, kes on märkimisväärselt arendanud linnuharidust, -teadust ja -kaitset või ühingu tegevusele muul viisil oluliselt kaasa aidanud.                                                        

Ornitoloogiaühingu liikmed saavad tavapäraselt kokku kevadisel üldkoosolekul, suvepäevadel ja aastalõpu koosviibimisel. Kui üldkoosolek ja aastalõpuüritus toimuvad Tartus, kus asub ka ühingu kontor, siis suvepäevad toimuvad igal aastal erinevas maakonnas. Lisaks toimub aasta jooksul mitmel pool aasta linnuga seotud üritusi ja erinevaid vaatluspäevi. Paljud meie liikmed osalevad seiretes ja vaatluspäevadel ning aitavad kaasa ühingu ürituste korraldamisel.   

Kuidas ühingu liikmeks saada?  Loe täpsemalt siit!