Soovitused kaevandajatele ja ehitusettevõtetele enne kaldapääsukeste naasmist

16. aprill 2020

Ornitoloogiaühing palub kaevandus- ja ehitusettevõtetel enne kaldapääsukeste naasmist üle vaadata oma objektid, et ennetada pesade rajamist aktiivselt kasutuses olevatele nõlvadele ja puistangutele.

Mõne nädala pärast hakkavad Aafrika talvitusaladelt Eestisse jõudma esimesed kaldapääsukesed. Kaldapääsukesed pesitsevad kolooniatena, sageli karjääride järskudes nõlvades ja ehitusplatsidel. Kaldapääsuke on kaitsealune liik ja kui ta juba nõlva pesitsema on asunud, ei tohi teda kuni pesitsuse lõpuni häirida.

Ornitoloogiaühing palub kaevandus- ja ehitusettevõtjatele enne lindude naasmist üle vaadata oma objektide nõlvad. Kohtades, kuhu linde pesitsema lubada ei saa, tuleb anda nõlvadele 45–60° kalle. Selline kalle on vajalik töötsoonis säilitada kogu pesitsusperioodi jooksul, maist kuni augustini.

Linnud saab suunata pesitsema nõlvadesse ja puistangutesse, mida kevadel ja suvel ei kasutata. Selleks tuleks nõlva lõunasse avanev külg kujundada vertikaalseks. Nii saavad kaldapääsukesed karjääris või ehitusplatsil töid häirimata pesitseda.

Täpsemad soovitused kaldapääsukese elupaikade majandamiseks karjäärides ja ehitusplatsidel leiab ornitoloogiaühingu koostatud plakatilt ja juhendist.

Plakat "Kaldapääsukesed on saabumas!"

Lisainfo:
Liis Keerberg
Karjääride linnustiku projektijuht
liis.keerberg@eoy.ee
www.eoy.ee