Juhatus

Ühingut juhib ja esindab 1-liikmeline juhatus ehk juhataja, kelleks on alates 2018. aasta märtsist ornitoloog Margus Ots. Juhatuse liikme määrab nõukogu kolmeks aastaks. Juhatus sõlmib EOÜ eesmärkide täitmiseks lepinguid, kirjutab alla volikirjadele, käsutab ühingu vara ja vahendeid vastavalt põhikirjale ja õigusaktidele.

Foto: Kristjan Adojaan "Margus Ots juhendab noori rõngastajaid"
Margus Ots Vaibla linnujaamas noori
rõngastajaid juhendamas.
Foto: Kristjan Adojaan