Kuidas arvestada lindudega väiketuulikule asukoha valides?

Väiketuulik püstitatakse enamasti tarbija lähedusse, majapidamise või väiketööstuse juurde.  Tähtsamaid keskkonnatingimusi asukohavalikul on tuule kiirus.  Lindude kaitset silmas pidades on kõige sobivam väiketuuliku asukoht põld või rohumaa.   

  • Vältida tuleks väiketuuliku paigutamist heas looduskaitselises seisundis kaitstavale  elupaigatüübile, mida asustavad kõrge kaitseväärtusega liigid. Ebamõistlik on püstitada väiketuulik näiteks rannaniidule, kus pesitsevad niidurüdi ja teised kaitstavad linnuliigid.

  • Vältida tuleks väiketuulikute paigutamist lindude pesitsuskoloonia lähedusse, kuna seal on lindude hukkumisrisk palju kõrgem kui mujal.   

Avamaastik on tuuliku asukohaks sobivaim.
Foto: Liis Keerberg

  • Mõned inimkaaslejad linnuliigid nagu suitsu-ja räästapääsukesed, piiritajad, kodu- ja põldvarblased, kuldnokad ja teised pesitsevad hoonetel või nende läheduses. Hoonetel (või hoonetes) ja nende lähedal elavate liikide kokkupõrkerisk on suurem kui teistel liikidel.

  • Kui väiketuulik paigutatakse hoonele või selle vahetusse lähedusse, tuleks selle asukoht  valida võimalikult kaugele lindude poolt regulaarselt kasutatavatest pesakohtadest. Kui tuulik paigutatakse pesapaiga lähedale, tuleks ehitustöid vältida pesitsusajal (aprilli keskpaigast juuli keskpaigani).

  • Väiketuulikute kavandamisel kaitstavatel aladel (kaitsealad ja hoiualad), mille kaitse eesmärkide hulgas on loetletud luige- või haneliigid, valgepõsk-lagle või sookurg, soovitame vältida piirkondi, kus nimetatud liigid suurearvuliselt ööbivad, toituvad või puhkavad. Näiteks poldril, mida kaitstakse läbirändel olevate luikede või hanede peatuspaigana, ei ole soovitav tuulikut kavandada kaitstava poldriala põllumajanduskõlvikule, kus haned või luiged tavatsevad toituda.