Röövlinnud ja metsamajandus

5. detsember 2017

Röövlinnud ja metsamajandus
Harri Kontkanen, Toni Nevalainen, Asko Lõhmus

Soome keelest tõlkinud ning Eesti oludele kohandanud ja täiendanud Asko Lõhmus
92 lk, kõva köide
Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004

Nagu raamatu pealkirigi ütleb, annab see põhjaliku ülevaate metsaga seotud röövlindude ja metsamajanduse suhetest. Esimeses osas käsitletakse metsaraie ja metsamajanduse mõju röövlindudele üldiselt ning kirjeldatakse röövlindude pesitsemist soodustavaid abinõusid. Tekstid on varustatud detailsete tabelite ja joonistega. Raamatu teises osas käsitletakse eraldi 24 röövlinnuliiki. Raamat põhineb teaduslikel uurimustel ja tekst on ka vastavate viidetega korrektselt varustatud. Kasutatud kirjanduse loend hõlmab koguni üheksa lehekülge. Raamat on küll tõlgitud soome keelest, kuid väga suures ulatuses täiendatud ja kohandatud Eesti oludele. Seda nii käsitletavate liikide kui tekstide osas, mis põhinevad Eesti andmetel ja oludel. Ka kõik raamatu fotod on asendatud Eesti autorite piltidega. See raamat on põhjalik kokkuvõtte selle valdkonna teadmistest raamatu väljaandmise ajal.