Valmis ülevaade rändlindude saabumise kohta tänavu kevadel

25. september 2017

Valminud on tänavukevadiste fenoloogiliste vaatluste ülevaade, kus käsitletakse 35 levinuma rändlinnu saabumist Eestisse. Lisaks rändlindude saabumiskuupäevadele leiab aruandest ka ülevaate talvitujatest, vaatluste arvust ning aktiivsetest vaatlejatest maakondade kaupa. Ülevaade põhineb enam kui 15 000 vaatlusel, mis on kogutud sadade linnuvaatlejate vabatahtliku töö tulemusena.

 

Tänavune talv ja kevad olid ebatavalised ning mõjutasid otseselt ka rändlinde. Jaanuarist märtsini oli kuu keskmine õhutemperatuur normist kõrgem kuni 2,2˚C ning seetõttu jäi talveks Eestisse paigale arvukalt muidu rändseid linde, nagu käblikud ja punarinnad. Seevastu aprill ja mai olid keskmisest 1,1 – 1,7 ˚C madalama temperatuuriga. Mitmed liigid saabusid küll tavapärasel ajal, kuid rände põhimass hilines mitme nädala võrra ning pesitsema saabus tavapärasest vähem linde. 

„Äärmuslike ilmastikuolude sagenemine on meie piirkonnas aset leidvatele kliimamuutustele iseloomulik tunnus ja sel on selge mõju ka rändlindude saabumisele ja pesitsusedukusele,“ kommenteeris EOÜ fenovaatluste koordinaator Tiiu Tali. „Aktiivsetel linnuvaatlejatel on tähtis roll, kuna nende juhuvaatlused aitavad kirjeldada fenoloogilisi nähtusi ja ka seda, millised liigid lõikavad kliimamuutustest kasu ja millised mitte.“

Oluline osa fenoloogiast on ka sügiseste rändevaatluste tegemine. Võrreldes kevadega on sügisesed fenovaatlused suurem väljakutse, sest eeldab väga head linnuhäälte tundmist ja aktiivsemat lindude otsimist. Kõik linnuvaatlejad on oodatud sisestama oma vaatlusandmed PlutoFi keskkonda aadressil https://plutof.ut.ee, mille üheks väljundiks on eElurikkus. Sügisesed vaatlusandmed palume sisestada PlutoFisse või saata EOÜ kontorisse hiljemalt 15. jaanuariks 2018. 

Aitäh kõigile linnuvaatlejatele, kes on leidnud aega märgata linde enda ümber ja sisestanud oma vaatlused PlutoF andmebaasi või edastanud oma vaatlused mõnel muul kujul Eesti Ornitoloogiaühingule!

Loe kokkuvõtet siit.

Ornitofenoloogilised vaatlused: eesmärgiks on koguda kevadeti võimalikult palju infot esimeste saabunud isendite kohta kuni liigi igapäevaseks muutumiseni. Samamoodi kogutakse sügiseti vaatlusi lahkuvate isendite kohta: millal fikseeriti viimane konkreetse linnuliigi isend. Fenoloogiliste vaatluste tegemine sobib väga hästi ka algajatele linnuhuvilistele. Ainuke eeldus on, et ollakse täiesti veendunud liigi määrangu õigsuses. Ornitofenoloogilisi vaatlusi on Eesti Ornitoloogiaühing kogunud vaatlejate abiga alates 1922. aastast üle Eesti.

 
Tiiu Tali
Eesti Ornitoloogiaühing
Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator
 
Fotol kuldnokk, autor Villu Anvelt