Anneta Eesti lindude heaks

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleme loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhime otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viime läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Kogume toetust linnukaitse tegevusteks: seaduseelnõude, arengukavade, keskkonnamõju hindamiste, kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, erinevate määruste ja käskkirjade läbi töötamiseks ning looduskaitselise fookusega ettepanekute tegemiseks.

Lisaks sellele suhtlevad linnukaitse spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

Kuidas toetada?

Tee ühekordne või püsiannetus annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata"

Perioodil juuni 2023 kuni mai 2025 kogume annetuskeskonnas toetust linnukaitse tegevuste elluviimiseks, et tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Eesmärk on koguda kahe aasta jooksul kokku vähemalt 15 000 eurot.

Annetuskeskonnas saavad annetuse teha Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminori ja COOP panga kliendid.

Vormista annetus "Ma armastan aidata" keskkonnas

Tee ühekordne või püsiannetus Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse kontole

Annetusi ühingu linnukaitse kontodele saab teha igal hetkel. Makse selgitusse lisa kindlasti märksõna "Annetus" ja oma isikukood, kui soovid tehtud annetuse oma tulust maha arvata.

Makse saaja: Eesti Ornitoloogiaühing

Makse selgitus: Annetus. Ees- ja perenimi, isikukood

SEB Pank kontonumber (IBAN): EE851010220016766014
SEB Panga BIC-kood (SWIFT-kood): EEUHEE2X
SEB Panga aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Swedbank kontonumber (IBAN): EE252200221023728517
Swedbanki BIC-kood (SWIFT-kood): HABAEE2X
Swedbanki aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti

Hea tava

Eesti Ornitoloogiaühing lähtub annetuste kogumise heast tavast.

Eesti Ornitoloogiaühing on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Iga toetaja saab tehtud annetused oma maksustatavast sissetulekust maha arvata, selle võimaluse kasutamiseks saada aadressile eoy@eoy.ee teemakohane kiri koos oma nime ja isikukoodiga.