Väljaanded

Ornitoloogiaühingu uudiskiri ilmub tavaliselt korra nädalas. Uudiskirjast saab lugeda ühingu uudiseid, infot tulevaste ürituste kohta ja nupukesi aasta linnust.

Teabeleht Tiirutaja ilmub neli korda aastas. Teabelehes avaldame artikleid lindude vaatlemisest, uurimisest ja kaitsest. Teabelehest leiab ka ornitoloogiaühingu uudised ja ürituste info, linnuteemaliste raamatute soovitused, ülevaate põnevamatest linnuvaatlustest ja muud. Loe teabelehest Tiirutaja täpsemalt.

Teadusajakiri Hirundo ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad eelkõige originaalsed uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitselistest probleemidest. Tutvu ajakirjaga Hirundo.

Kõige põhjalikum Eesti haudelinde käsitlev raamat "Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus" ilmus 2018. aastal. Värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis; üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust; ülevaatlikud "fenoribad" iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta. Tutvu linnuatlasega.

Ornitoloogiaühing on välja andnud ka loodushariduslikke juhendeid ja plakateid, linnukaitse teemalisi juhendeid ja loonud veebimänge.