Nõukogu

Nõukogu on Eesti Ornitoloogiaühingu liikmete seast valitud ja volitatud esindajate kogu, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid nende toimumise vahelisel ajal.

Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu ülesanneteks on määrata juhatus, audiitor, kinnitada majandusaasta aruanne, tööplaan ja eelarve ning tegeleda muude strateegilise tähtsusega küsimustega. Nõukogu saab tavapäraselt kokku kolm korda aastas.

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu koosseissu kuuluvad alates 29. juunist 2024:

 • Leho Luigujõe (esimees),
 • Elle-Mari Talivee (aseesinaine),
 • Art Villem Adojaan,
 • Andres Kalamees,
 • Mati Kose,
 • Eerik Leibak,
 • Olev Lüütsepp,
 • Pelle Mellov,
 • Urmas Talivee,
 • Aarne Tuule,
 • Tarvo Valker,
 • Peep Veedla.


Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu koosseis alates juunist 2024. Pildil on vasakult Pelle Mellov, Art Villem Adojaan, Umras Talivee, Elle-Mari Talivee, Leho Luigujõe, Olev Lüütsepp, Eerik Leibak, Mati Kose ja Peep Veedla. Pildilt on puudu Andres Kalamees, Aarne Tuule ja Tarvo Valker.