Nõukogu

Nõukogu on Eesti Ornitoloogiaühingu liikmete seast valitud ja volitatud esindajate kogu, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid nende toimumise vahelisel ajal.

Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu ülesanneteks on määrata juhatus, audiitor, kinnitada majandusaasta aruanne, tööplaan ja eelarve ning tegeleda muude strateegilise tähtsusega küsimustega. Nõukogu saab tavapäraselt kokku kolm korda aastas.

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu koosseis 2018.–2020. aastal:

 • Olev Lüütsepp (esimees),
 • Marko Mägi (aseesimees),
 • Arne Ader,
 • Antti Karlin,
 • Triin Leetmaa,
 • Leho Luigujõe,
 • Riho Marja,
 • Peeter Raudsepp,
 • Elle-Mari Talivee,
 • Aarne Tuule,
 • Martin Tikk (valitud asendusliikemks 03.10.2020),
 • Mati Kose (valitud asendusliikmeks 03.10.2020).