Nõukogu

Nõukogu on Eesti Ornitoloogiaühingu liikmete seast valitud ja volitatud esindajate kogu, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid nende toimumise vahelisel ajal.

Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu ülesanneteks on määrata juhatus, audiitor, kinnitada majandusaasta aruanne, tööplaan ja eelarve ning tegeleda muude strateegilise tähtsusega küsimustega. Nõukogu saab tavapäraselt kokku kolm korda aastas.

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu koosseissu kuuluvad alates 1. juulist 2023:

 • Leho Luigujõe (nõukogu esimees),
 • Art Villem Adojaan,
 • Andres Kalamees,
 • Antti Karlin,
 • Olev Lüütsepp,
 • Margus Ots,
 • Tiiu Tali,
 • Elle-Mari Talivee,
 • Indrek Tammekänd,
 • Aarne Tuule,
 • Tarvo Valker,
 • Peep Veedla.