Leitud kokku 11 vastust

Otsiti "linnualad" märksõna

Leitud 1 vastust sündmustest

Leitud 10 vastust artiklitest

Loe edasi ...

Eesti Ornitoloogiaühing on seisukohal, et kormoranide munade põhjendamatu õlitamine tuleb lõpetada

Eesti Ornitoloogiaühing esitas mai alguses halduskohtule kaebuse kormoranide munade õlitamise korralduste tühistamiseks ja taotluse õlitamise peatamiseks, sest jätkuvalt pole tõendatud munade õlitamise vajalikkust. Halduskohus jättis esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

Loe edasi ...

Halduskohus tunnistas kormoranimunade õlitamiseks antud load õigusvastaseks

Tallinna Halduskohus rahuldas Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse ja tunnistas Keskkonnaameti kevadised korraldused kormoranimunade õlitamiseks õigusvastaseks.

Loe edasi ...

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas kormoranimunade õlitamiseks antud load

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas halduskohtus valdavalt kaitsealade sihtkaitsevöönditesse antud load kormoranimunade õlitamiseks.

Loe edasi ...

Hankel osalemise kutse

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid 2023" (viitenumber 256601).

Loe edasi ...

Hankel osalemise kutse

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid 2022" (viitenumber 242227).

Loe edasi ...

Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid

Loe edasi ...

Eesti Ornitoloogiaühing: Nafta käitlemine merel laevalt laevale peab lõppema

Tähelepanelik vaatleja märkas 17. jaanuaril, et Pakri saarte lähedal merel toimus nafta ümberpumpamine ühelt tankerilt teisele. Tegevuse tagajärjeks oleks võinud olla ulatuslik naftareostus rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 linnualal.

Loe edasi ...

Hankel osalemise kutse

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Muraka linnuala haudelinnustiku inventuur ja Meelva ning Meenikunno linnuala haudelinnustiku ja sookure rändekogumi inventuur 2021" (viitenumber 230214).

Loe edasi ...

Hankel osalemise kutse

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid 2021" (viitenumber 228582).

Loe edasi ...

Tähtsad linnualad

Loe edasi ...