Mõõdukas põllumajandus vähendab metskurvitsate suremust talvitusaladel

07.03.2022

Itaalias Castelporziano looduskaitsealal läbi viidud uuringu tulemusena selgus, et metskurvitsate noor- ja vanalindude suremus talvitusaladel poollooduslikel maastikel on üllatavalt tagasihoidlik.

Aastatel 2001-2005 viidi Castelporziano looduskaitsealal Kesk-Itaalias läbi seal talvitavate metskurvitsate telemeetriline uuring selgitamaks neppide suremust looduslikes tingimustes. Selleks püüti kokku 68 metskurvitsat (22 vanalindu ja 46 noorlindu), kes varustati raadiosaatjatega. Suremust hinnati vahemikus 1. detsember – 28. veebruar, seda siis ajal, millal metskurvitsad viibisid talvitumispaikades.

Jahisurve puudumine vähendab oluliselt neppide suremust talvitusaladel. / foto: Mike Pennington geograph.org.uk, CC BY-SA 2.0.

Tulemus oli paljuski üllatav. Nimelt selgus, et noor- ja vanalindude suremuses ei ole talvitusaladel poollooduslikes oludes märkimisväärset erinevust – erinevatel põhjustel hukkus uuritava perioodi jooksul 10% vanalindudest ning vaid 12% noorlindudest -, mida töö autorid seostavad optimaalselt kasutatava põllumajandusmaastiku olemasoluga antud piirkonnas ning jahisurve puudumisega. Jahisurve märgatavast mõjust metskurvitsate talvisele suremusele tõid töö autorid välja võrdlusmomendi Prantsusmaalt, kus intensiivse jahipidamise piirkonnas hukkus koguni 36% noorlindudest ja 20% vanalindudest.

Allikas:
Aradis, A., Miller, M.W., Landucci, G., Ruda, P., Taddei, S. & Spina, F. 2008: Winter survival of Eurasian woodcock Scolopax rusticola in central Italy. – Wildlife Biology, 14: 36-43.