Millal rändlinnud saabuvad ja kus nad aias pesitsevad?

Tutvu kindlasti Suvise aialinnupäeviku spikriga, kus on ära toodud lindude levinumad pesitsuskohad aias. Samuti leiab spikrist ülevaatliku skeemi, millal rändlinnud meile kevadel tagasi jõuavad. Kui kohtate mõnda neist liikidest varem või kui pesakoht on mujal kui tabelisse märgitud, siis on väga suur tõenäosus, et tegemist on ikkagi mõne teise sarnase liigiga. Proovige selliseid liike fotokaamera või nutiseadmega pildistada, häälitsusi lindistada või filmida, kuid palun tagage seejuures pesitseva linnu ohutus ja pesitsusrahu.

Linnuhäälte tuvastamisel saab abivahendina kasutada ka vastavaid rakendusi, näiteks BirdNET ja Siuts. Tutvu enne kindlasti juhendiga.

Kui jääte määramisega hätta, siis saate nõu küsida "Linnuhuvilised" Facebooki grupist või aadressilt aed(ät)eoy.ee.

Kuidas aialoomi määrata?

Linnud:

Linnumääraja on asendamatu. Viimastel aastatel on ilmunud päris mitmeid häid linnumäärajaid, mõned neist koguni koos heliplaadiga. Lisaks võib kasutada järgmisi veebiallikaid:

  1. Tavalisemate suviste aialindude joonised siinsamas lehel
  2. Linnud “Eesti selgroogsete” lehekülgedel – määramistekstid ja pildid
  3. Loodusheli – linnuhääled
  4. Xeno-canto – kõik linnuhääled ja häälitsused
  5. Linnuhuvilised Facebooki grupp – palju fotosid ja määramisabi grupi liikmetelt
  6. Rakendus "Eesti Linnud"

Imetajad:

Lisaks mitmetele hiljutistele määrajatele soovitame kasutada ka neid veebiallikaid:

bio.edu.ee/imetajad

Eesti Imetajad

Eesti imetajavaatlejad - Mammal Watchers Estonia Facebooki grupp

Kahepaiksed:

Eestimaa Looduse Fondi kahepaiksete määramisabi

bio.edu.ee/kahepaiksed

Putukad ja ämblikud:

Eesti kimalaste määramislehed

Facebooki grupp „Meie kimalased ja erakmesilased“

Eesti Liblikad – Butterflies and Moths of Estonia Facebooki grupp

Ritsikad ja tirtsud Facebooki grupp

Eesti ämblikud Facebooki grupp

Sagedasemad aias pesitsejad

Hakisuurused ja suuremad linnud:

Varblasest veidi suuremad ja rästasuurused linnud:

Varblasesuurused linnud:

Varblasest väiksemad linnud:

Ka neid linde võib aias kohata

Need on linnud, kes tõenäoliselt aeda pesitsema ei asu. Aga aiast üle lennates või eemalt lauldes võib nii mõnigi neist aiast kuuldud-nähtud liikide nimekirja jõuda küll.

Kolme keerulisema liigipaari võrdlused

Aialinnud päevikusse!