Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki huvilisi valima oma lemmikpilti aasta linnu auli joonistusvõistlusele laekunud tööde seast. Joonistusvõistlusele laekus üle 2000 töö. Seekord olid oodatud nii digitaalselt kui ka käsitsi joonistatud pildid. Parimate tööde valimisel saab seekord lisaks žüriile kaasa lüüa ka rahvas.

NB! Rahvahääletus on lõppenud. Joonistusvõistluse tulemused avalikustame 5. detsembril suurel linnuõhtul Tallinnas ja aasta linnu kodulehel. Täname kõiki hääletajaid!

Avaliku hääletuse reeglid
 • Auli joonistusvõistluse avalik hääletus toimub aasta linnu kodulehel asuvas galeriis “Auliparv”.
 • Hääletus algab 1. novembril kell 15.00 ja lõpeb 14. novembril kell 24.00. Hääletada saab Eesti Vabariigi territooriumilt.
 • Iga hääletaja saab ühe töö poolt hääletada ühe korra ning piiramatu arvu joonistuste poolt. Hääle saab anda, klikates meeldinud joonistuse juures südamekujulisele nupule.
 • Hääletamisel võib süsteem paluda kasutajalt enda Facebooki kaudu autentimist, et vähendada pettuse võimalust.
 • Hääletusel ei ole näha pildi autori andmeid.
 • Korraldaja jälgib laekunud hääli ning eemaldab vajadusel kahtlased ning pettusele vihjavad hääled. Kui tuvastatakse massiline valehäälte andmine, on korraldajal õigus sohi teel hääli saanud joonistus avalikult hääletuselt diskvalifitseerida.
 • Rahvahääletuse auhinna saab kõige enam hääli saanud joonistuse autor.

Lisateave:
Martha Katariina Luigujõe
Aasta linnu auli joonistusvõistluse koordinaator
mkluigujoe@gmail.com
Tel +372 5646 8574

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub igas vanuses huvilisi joonistama aasta lindu auli. Nii digitaalselt kui ka käsitsi joonistatud pilte saab võistlusele esitada kuni 31. oktoobrini.

Saabunud töid hindab žürii neljas vanuserühmas: kuni 7-aastased, 8–12-aastased, 13–18-aastased ja vanemad kui 19-aastased. Avalikul hääletusel valitakse ka rahva lemmik.

Joonistusvõistluse parimatest töödest koosnev veebinäitus avalikustatakse aasta linnu lehel www.eoy.ee/aul ning autoreid auhinnatakse detsembris toimuval suurel linnuõhtul.

Joonistusvõistluse tingimused
 • Esitatud võistlustöö peab olema auli-teemaline joonistus.
 • Võistlus toimub neljas vanuserühmas: kuni 7-aastased, 8–12-aastased, 13–18-aastased ning 19-aastased ja vanemad.
 • Võistlustööde esitamine toimub ajavahemikus 19.09.2023–31.10.2023. Hinnatakse pilte, mis on joonistusvõistluse keskkonda üles laetud hiljemalt 31.10.2023 keskööks. Joonistusvõistlus toimub gleam.io keskkonnas.
 • Iga osaleja võib esitada ühe iseenda tehtud joonistuse, mis on tehtud kas arvutijoonistusena või käsitsi (pliiatsiga, akvarellide, söe, tindi jm-ga). Esitatud joonistus peab tervikuna olema töö autori omalooming.
 • Joonistusi saab esitada .PNG, .JPG, .JPEG, .TIF, .TIFF või .BMP formaadis.
 • Joonistuse pikim külg võib olla minimaalselt 1500 pikslit ja maksimaalselt 5000 pikslit.
 • Joonistuse maksimaalne suurus on 7 MB.
 • Fotosid ja fotokollaaže vastu ei võeta.
 • Tehisintellekti abil valminud joonistusi hindamisele ei võeta.
 • Joonistusi saab laadida võistluskeskkonda oma arvuti kõvakettalt või osaleja Facebooki või Instagrami seinalt.
 • Sotsiaalmeediasse postitatud joonistusega osalemine käib võistluskeskkonna kaudu. Üles saab laadida joonistusi, mille juures on kasutatud teemaviidet #aastalind2023.
 • Joonistuse esitamisel tuleb täita kontaktandmete ankeet töö autori ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressiga. Telefoninumbri lisamine on soovituslik.
 • Pärast pildi edukat üleslaadimist saadetakse osaleja e-posti aadressile kinnituskiri. Kui kinnituskirja ei saabu 10 minuti jooksul, palun kontrollige oma e-posti rämpsposti (spam) kausta. Kui kinnituskirja ei ole ka rämpspostis, võtke ühendust aadressil mkluigujoe@gmail.com.
 • Kui osaleja on laadinud võistluse keskkonda üles rohkem kui ühe joonistuse, esitatakse žüriile hindamiseks kõige viimane töö; eelmised üles laetud joonistused kustutatakse. Esitatud töid kontrollime autoripõhiselt, mitte esitajapõhiselt.
 • Joonistusvõistlusel osaleja annab joonistuse võistlusele esitamisega korraldajale õiguse joonistust tasuta avaldada veebis, trükistes ja panna välja näitustel.
 • Kõik laekunud joonistused vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda mittesobivate piltide vastuvõtmisest.
 • Võidutööd valib välja Eesti Ornitoloogiaühingu kokku kutsutud žürii.
 • Võistlusele esitatud tööde hulgast valitakse avalikul hääletusel ka publiku lemmikjoonistus.
 • Võitjatega võetakse ühendust novembri lõpus.
 • Parimatele joonistajatele antakse auhinnad üle detsembris toimuval suurel linnuõhtul Tallinnas.
 • Võistlusest ei või osa võtta Eesti Ornitoloogiaühingu töötajad ja nende perekonnaliikmed.
 • Võistluse käigus kogutud osalejate kontaktandmed kustutatakse kuus kuud pärast võistluse lõppu.
 • Eesti Ornitoloogiaühingul on vajadusel õigus teha muudatusi võistluse reeglites.
Toetajad

Joonistusvõistlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Auhinnad panevad välja Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, ajakiri Eesti Loodus, portaal Linnuvaatleja, Matsalu loodusfilmide festival, Salibar, Kaarnakivi seltsi kirjastus ja Tallink.

Lisateave:
Martha Katariina Luigujõe
Aasta linnu auli joonistusvõistluse koordinaator
mkluigujoe@gmail.com
Tel +372 5646 8574