Vaatlused

Lisa vaatlus:

Teedel hukkunud lindude vaatlused

Öösorr on üks sageli teedel hukkuvatest linnuliikidest, sest ta käib teedel toitumas ja puhkamas. Samas ei ole ta ainus ning kokkupõrkel autoga hukkub ka mitmeid teisi linde. Eestis on lindude hukkumist teedel uuritud 1990ndate alguses (Lõhmus, A. 1994. Andmeid lindude hukkumisest teedel. Hirundo 1, lk 9-14), kuid sellest ajast on liiklustihedus Eesti teedel märgatavalt kasvanud ja eelduslikult suurenenud ka liikluse mõju elusloodusele. Meie hetketeadmised lindude hukkumisest autoteedel põhinevad aga vaid üksikutel juhuvaatlustel, millest ei piisa üle-eestiliste üldistuste tegemiseks.

Selgitamaks liikluse mõju Eesti linnustikule kutsume autojuhte, jalgrattureid, jalakäijaid ja kõiki teisi teada andma teedel hukkunud lindudest olenemata, kas hukkunud lind on liigini määratud või mitte. Teedel hukkunud lindude vaatlusankeeti palume sisestada hukkunud linnu leidmise asukoha, aja ja linnu liigi või kirjelduse. Vaatluste edastamiseks võib kasutada ka eElurikkuse või LVA andmebaase. Teateid hukkunud lindudest kogume hilissügiseni, misjärel avaldame vaatlustest kokkuvõtte.

Hukkunud linnu märkamisel ära sea ohtu ennast ja kaasliiklejaid, peatumisel kasuta ohutulesid ning pimedal ajal teel liikudes kanna ohutusvesti ja/või helkurit!

Mida saad Sina teha, et vältida kokkupõrkeid lindudega?

  • Järgi lubatud piirkiirust ning vajadusel aeglusta kui märkad teed ületavaid või vahetult tee servas toituvaid linde. Arvesta, et linnud võivad ootamatult oma liikumissuunda muuta.
  • Vajadusel peata auto, et linnud saaksid ohutult tee ületada (eelkõige lennuvõimetute poegadega pesakonnad). Anna teel olevast ohust teistele liiklejatele ohutulede kasutamisega märku ning pimedal ajal vaheta peatumisel kaugtuled lähitulede vastu, et teed ületavaid linde mitte pimestada.
  • Ära jäta teeservadesse prügi. Toidujäätmed meelitavad ligi nii linde, kes sealt lihtsat kõhutäit loodavad, kui pisiimetajaid jm loomi, kellele röövlinnud jahti peavad.

Teedel hukkunud lindudest loe pikemalt Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt.

NB! Hukkunud linnu leidmisel on sul võimalus aidata Eesti Loodusmuuseumi kogude täiendamisel. Loe täpsemalt siit.

Öösorri vaatlused

Öösorr on rändlind, kes Eestisse saabub aprilli viimastel või mai esimestel päevadel. Pesitsusajal võib takutoristajat kohata loodusmaastikes pea kogu Eestis, k.a saartel. Tänu omapärasele sorinalaulule on ketrajat lihtne ära tunda. Küll tuleb meeles pidada, et vaiksetel suveöödel kostab öösorri laul koguni kilomeetri kaugusele, mistõttu peab linnu asukoha määramisel olema tähelepanelik. Kui laulvat lindu kuuleb juba kaugelt, siis pesal kössitavale sorrile võib teda märkamata isegi peale astuda. Seetõttu on eriti oodatud kõik teated pesaleidudest ning pesakondade vaatlused.

Öölindudest, nagu öösorr, saame vähe teada tavaliste seirepojektidega, mis keskenduvad päeval aktiivsetele liikidele. Julgustame kõiki võtma ette pikemaid retki suveöödes ning edastama meile lisaks vaadeldud lindude asukohtadele ka oma liikumisteekonda. Parim aeg pikemateks öösorriretkedeks on jaanipäevajärgsed soojad ööd.

Öösorri loendamise metoodikast loe pikemalt siit.

Vaatluste edastamiseks soovitame kasutada öösorri vaatlusankeeti või eElurikkuse või LVA andmebaase.

Öösorri vaatlused eElurikkuse andmebaasis (1998-2018). https://elurikkus.ee Öösorri vaatlused eElurikkuse andmebaasis (1998-2018). https://elurikkus.ee