24.04.2019 | Rubriik:

Algab teedel hukkunud lindude kaardistamine

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub autojuhte, rattureid ja jalakäijaid märkama ja teada andma teedel hukkunud lindudest, et välja selgitada liikluses hukkumise mõju meie linnustikule. Andmete kogumine kestab hilissügiseni.

Aasta linnu veebilehel on avatud kaardirakendus, kuhu saab sisestada hukkunud linnu leidmise koha, aja ning liigi või kirjelduse. Ornitoloogiaühing kogub andmeid novembri alguseni ning teeb vaatlustest kokkuvõtte, mis aitab täpsustada liikluse mõju Eesti linnustikule.

„Käesoleva aasta lind öösorr on üks sageli teedel hukkuvatest linnuliikidest, sest ta käib sõiduteedel toitumas ja puhkamas. Öösorr aga ei ole ainuke ja teedel hukkub ka teisi linde. Seetõttu soovimegi välja selgitada liikluse mõju öösorrile ja ka teistele linnuliikidele,“ selgitab aasta linnu projekti meeskonna liige Renno Nellis.

Nellis lisas, et üle-eestilist esinduslikku andmestikku teedel hukkunud lindudest ei ole varem kogutud. „Üldjuhul registreeritakse lindude ja loomadega kokkupõrked, kui on tekkinud oluline varaline kahju või on inimesed kannatada saanud. Linnuvaatlejad on registreerinud juhuleide, kuid järelduste tegemiseks on neid liiga vähe. Liikluskoormus on üha kasvanud ja eeldatavalt muutub liikluse mõju elusloodusele järjest olulisemaks ka Eestis,“ põhjendas Nellis ettevõtmise vajalikkust.

Mida teha, et vältida liikluses kokkupõrkeid lindudega?

  • Järgi lubatud piirkiirust ning vajadusel aeglusta, kui märkad teed ületavaid või vahetult tee servas toituvaid linde. Arvesta, et linnud võivad ootamatult oma liikumissuunda muuta.
  • Vajadusel peata auto, et linnud (eelkõige lennuvõimetute poegadega pesakonnad) saaksid ohutult teed ületada. Anna teel olevast ohust teistele liiklejatele märku ohutulede kasutamisega. Pimedal ajal vaheta peatumisel kaugtuled lähitulede vastu, et teed ületavaid linde mitte pimestada.
  • Ära jäta teeservadesse prügi. Toidujäätmed meelitavad ligi nii linde, kes sealt kõhutäit otsivad, kui ka pisiimetajaid ja teisi loomi, kellele röövlinnud jahti peavad.

Aasta linnu projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.