Ökovõistlus

Öösorri vaatlemise ökovõistlus

Ökovõistlusel liigutakse jalgsi või kondimootori abil ja otsitakse suveöös öösorre. Iga osaleja valib ise kus ja kuidas ta öösorre otsib, kuid valdavalt metsamaastikus tuleb jalgsi, rattal, rulluiskudel jne läbida vähemalt 2 km pikkune teekond. Võisteldakse nii vaadeldud lindude arvu kui sooritatud vaatlusretkede arvu ja kogupikkuse arvestuses. Parimatele auhinnad!

MILLAL?

Võistlus toimub suveöödel 15. juunist 15. augustini. Öösorri otsimiseks on sobilikud vaiksed ja sademeteta ööd, mil linnud aktiivselt laulavad.

KUIDAS?

Osalemiseks tuleb endale sobivas paigas teha vähemalt 2 km pikkune öösorri vaatlusretk. Läbitud teekond ja kuuldud/nähtud linnud tuleb sisestada aasta linnu kodulehel olevasse kaardirakendusse.

REEGLID

  • Võistlus toimub 15. juunist 15. augustini 2019. aastal.
  • Osalemiseks tuleb teha vähemalt ühel ööl vaatlusretk, mille pikkus on minimaalselt kaks kilomeetrit. Igal ööl võib teha ainult ühe retke. Vaatlusretkede arv ja kogupikkus võistluse jooksul ei ole piiratud.
  • Vaatlusretke alguspunkti jõudmiseks võib kasutada mootorsõidukit, kuid retke ajal tuleb liikuda ainult jalgsi või inimjõul liikuva sõiduvahendiga (nt jalgratas, rulluisud, sõudepaat vms). Ühel vaatlusretkel võib kasutada mitut liikumisviisi. Liikumispuudega inimesed võivad kasutada elektrilist ratastooli, kui see on nende jaoks ainuvõimalik liikumisvahend.
  • Retkel nähtud ja kuuldud öösorride arv ja oma marsruut tuleb sisestada öösorri vaatluste kaardirakendusse (https://www.eoy.ee/oosorr/oosorrivaatlused). Soovitame lisada kõigi vaadeldud öösorride asukohad ja tegevused. Kui osaleja kasutas ühel retkel erinevaid liikumisviise, siis palume need sisestada eraldi transektijoontena.