Viu 2015

Aasta linnu postmark kaunimate seas


Margihuvilised valisid 2015. aastal ilmunud markide seas ilusaimaks Sándor Sterni kujundatud saarmamargi. Teise koha sai Vladimir Taigeri kujundatud mark aasta linnu herilaseviuga. Eritemplite ja esmasümbrike seas sai suure ülekaaluga esikoha Vladimir Taigeri loodud aasta linnu teemaline komplekt. Vladimir Taiger on aasta linnu postikomplekte kujundanud juba palju aastaid ja need on sageli valitud ka aasta kauneimateks. President tunnustas kunstnikku sel aastal ka Valgetähe V klassi ordeniga.

Tagasivaade viuaastale

Kolmele viuliigile – hiire-, herilase- ja taliviule – pühendatud aasta on lõppemas ning kätte on jõudnud aeg heita pilk möödunule. Loodetavasti said viud tänavu paljudele tuttavamaks. Aasta jooksul toimus 34 ettekandeõhtut ja 20 vaatlusretke, millel osales kokku ligi poolteist tuhat viusõpra. Huvilised said tutvuda viudega enam kui kümnes telesaates või -uudislõigus, teist sama palju jõudis eetrisse raadiosaateid. Lähemalt avasid kolme viu elu tahke ligi paarkümmend artiklit erinevates ajakirjades ja ajalehtedes. Täiesti uut infot viude elust andsid viis GPS-saatjaga viud ning kolm veebikaamerat viupesadel. Humoorika, kuid samas ülevaatliku lühikokkuvõtte viude elust tegi uus viulaul.

Ilmus aasta linnu postmark


21. mail, herilaseviu keskmisel saabumiskuupäeval, andis Eesti Post välja traditsioonilise aasta lindu kujutava postmargi, millel on viuaasta puhul herilaseviu. Koos margiga ilmunud ümbrikul on kujutatud taliviud ning postkaardil hiireviud. Komplekti autor on tavapäraselt kunstnik Vladimir Taiger.
 

Hiireviu Villu ja pesakaamerad

Jälgimisseadmega varustatud hiireviu sai nimekonkursil endale nimeks Villu, mida pakuti kõige sagedamini, 64 korral. Kokku esitas 512 inimest konkursile 305 erinevat nime. Populaarsed olid ka Urmas, Villem, Vidrik ja Vihur. Kõik tulemused on aasta linnu veebilehel. Villu asukohaandmeid uuendatakse rändekaardil  üks kord päevas. Praegu on ta jõudnud Poola. Samal ajal on kahes Eesti hiireviu pesas võimalik veebikaamerate vahendusel jälgida juba pesaehitamist ja edaspidi loodetavasti ka pesitsemist. Viud tegutsevad praegu pesas rohkem hommikuti. Pesades toimunu kohta saab lugeda ka foorumist. Lisateave: Urmas Sellis,urmas@kotkas.ee, 5034799.

Hiireviu otsib nime

Üks tänavustest aasta lindudest, hiireviu, on varustatud jälgimisseadmega. Praegu asub ta Lõuna-Saksamaal Müncheni lähistel ja ei ole veel kevadrännet alustanud. Peagi võib see juhtuda ja siis saame teda loodetavasti jälgida nii rände kui pesitsuse ajal rändekaardil. On põhjust loota, et jälgitav hiireviu rändab Eestisse ja pesitseb siin. Seepärast kuulutame välja konkursi talle nime leidmiseks. Sobilikke hiireviu isaslinnu nimesid saab pakkuda viuaasta kodulehel kuni 15. märtsini. Pakutud nimede seast valib viuaasta meeskond parima. Tutvu praegu veel nimetu hiireviuga rändekaardil  ja löö kaasa talle sobiva nime leidmisel!

Algas viuaasta

2015. aasta linnuks on viu. Eestis võib kohata kolme liiki viusid. Meie arvukaim ja üks tuntumaid kullilisi hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga herilaseviu ning meil väljaspool pesitsusaega esinev taliviu ehk karvasjalg-viu on välimuselt sarnased, kuid eluviisilt küllalt erinevad röövlinnud. Viude ja viuaasta sündmustega saab end kursis hoida veebilehel www.eoy.ee/viu. Seal on igaühel võimalus edastada ka oma viuvaatlusi, mis tehtud alates 2014. aasta 1. detsembrist.

Liida sisu