Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Haudelinnustiku punktloendused

Haudelinnustiku punktloendused

 

Kestvus: alates 1983
Projektijuht: Renno Nellis

Haudelindude punktloenduste eesmärk on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste pikaajaline jälgimine, mille kaudu registreeritakse lindude elupaikades ja laiemalt ka keskkonnas toimuvaid muutusi. Eestis on projekt käigus alates 1983. aastast ja see on osaks üle-euroopalisest linnuseire projektist – Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), milles osaleb kokku 28 Euroopa riiki. PECBMS koostab alates 2004. aastast Euroopa Nõukogule ülevaateid tavaliste metsa- ja põllulindude asurkondade seisundist ja selle pikaajalisest muutusest. Projekti tulemused annavad meile usaldusväärset teavet poolesaja Eesti tavalisema linnuliigi käekäigu kohta!

Loendusperiood on 25. maist kuni 15. juunini. Sel perioodil tuleb teha üks loendus. Loendusi tehakse ainult sobiva ilmaga (tuulevaikne või nõrk tuul, sademeid ei ole). Vahetult peale loendust kantakse andmed PUNKTLOENDUSE ANKEEDILE, kuhu saab vajadusel lisada puuduvad liigid. 

Osale tavalindude loendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste arvukamate linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendust tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks! Juhiseid saab EOÜ kodulehelt, e-postiga renno.nellis@gmail.com või telefonil 5302 1377.

Osale haudelindude punktloendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendusi tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks!

Valitud elupaikade haudelinnustik: 2010. aasta punktloenduste aruanne

Punktloenduste seireprojekti eesmärgiks on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste
pikaajaline jälgimine, mis annab meile teavet erinevates elupaikades ja keskkonnas toimuvate
üldiste muutuste kohta. Punktloendused arendati välja Põhja-Ameerika seireprojekti
American Bird Survey raames, mis on käigus juba alates 1966. aastast (Kuresoo & Ader
2000). Samal ajal hakkasid prantslased kasutama meetodi keerukamat, nn I.P.A. (Indice

EOÜ punktloendused - KÕIK OSALEMA!

Linnuatlase välitööd on läbi saanud, kuid Eesti Ornitoloogiaühing vajab jätkuvalt meie kõigi panust kodumaa linnustiku uurimisse ja jälgimisse. Üks parimaid võimalusi selleks on osaleda haudelindude punktloenduste projektis, sest sealt saadud tulemused annavad meile usaldusväärset teavet kümnete liikide käekäigu kohta.

Liida sisu