Ornitofenoloogilised vaatlused

Linnukevad 2003

EOÜ fenoloogia andmebaasi on kantud 2003. a. 90 kodanikut ja kolme kollektiivi vaatlused. Valdavalt pärinevad andmed vaatlejate poolt saadetud kokkuvõtetest, lisaks on andmebaasi kantud interneti vahendusel (Linnuhuviliste list, Tartu Linnuklubi koduleht) levitatud informatsiooni. 2003.a. fenoloogiliste vaatluste kohta on andmebaasi tehtud 4799 kirjet.

Kokkuvõttes on kajastatud 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad näitajad.

Linnukevad 2002

EOÜ fenoloogia andmebaasi on kantud 2002.a. 49 inimese ja ühe kollektiivi vaatlused. Valdavalt pärinevad andmed vaatlejate poolt saadetud kokkuvõtetest ja lisaks on kasutatud interneti vahendusel saadud informatsiooni (Linnuhuviliste list, Tartu Linnuklubi koduleht). 2002.a. fenoloogiliste vaatluste kohta on andmebaasi tehtud 4285 kirjet.

Kokkuvõttes on kajastatud 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad näitajad.

Linnukevad 2001

2001.a. fenoloogiliste vaatluste kohta kokkuvõtted saatis EOÜ-sse 47 inimest ja 1 kollektiiv. Laekunud vaatlustest on fenoloogia andmebaasi sisestatud 4550 kirjet.

Käesolevas kokkuvõttes leiab kajastamist 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad fenoloogilised näitajad. Lisaks on analüüsitud 7-e linnuliigi kevadist kohtamistõenäosust, milliste kohta on võrdlusandmed leida kirjandusest (Ader & Keskpaik 1994).

Liida sisu