Lõppesid veelindude laevaloendused Soome lahe idaosas