Hanede tapmine kevadrändel on sügavalt ebaeetiline ja kasutu