Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Selgusid parimad linnutundjad

Aasta linnu kodulehel veebruarist novembrini kestnud määramisvõistlusel oli 212 osalejat, neist algajaid 137 ja edasijõudnuid 75. Mõlemas raskusastmes tuli iga kuu vastata viiele hääle- ja pildiküsimusele. Võistlus oli lõpuni väga pingeline ja tasavägine. Kuna mõlemas kategoorias oli parimatel võrdselt punkte, otsustas võitja vastamise kiirus. Algajate hulgas kogusid võrdselt maksimaalsed 50 punkti Aime Kütt ja Allar Tamm, esikoha sai viimases voorus kiiremini vastanud Aime. Kolmanda koha sai 49 punktiga Ene Määr, kes viimases voorus oli kiirem Heivi Varusest.

Arvutijoonistuste konkursi tulemused

15. korda toimunud EENeti arvutijoonistuste võistlusele esitati sel aastal 5396 pilti 199 koolist üle Eesti. Võidutööd laekusid Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, Tallinna Kristiine Gümnaasiumist, Tallinna Saksa Gümnaasiumist ning Tartu Kunstikoolist. Võistlusele sai töid esitada kaheksal ajaloo- ja loodusteemal. Enim paelus autoreid teema „Elu ilma elektrita”, mis tõi võistlusele 1617 pilti. Populaarne oli ka Eesti 2016. aasta lind rasvatihane, keda kujutati 521 pildil. Enim konkursitöid laekus Tartu Aleksander Puškini Koolist, Kadrina Keskkoolist ning Narva Keeltelütseumist.

Lõppesid veelindude laevaloendused Soome lahe idaosas

2015-2016 aastal viis Eesti Ornitoloogiaühing Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi toel läbi veelinnukogumite laevaloendused seni uurimata Soome lahe idaosas. Eelmisel aastal toimusid loendused uurimisala läänepoolses osas, sel aastal idapoolses. Mõlemal alal viidi läbi kevadine, suvine ja sügisene loendus. Uurimisala kogupindala oli 1 395 km², loendusmarsruudi pikkus ligi 500 km ja marsruudi lõikude vahemaa umbes 3 km. Loendustel kohati 27 liiki veelinde. Arvukaimad liigid olid aul ning must- ja tõmmuvaeras. Rahvusvahelist tähtsust omab uurimisala tervikuna lisaks nimetatud liikidele veel väikekajaka jaoks, kohalikku tähtsust kauridele. Neile liikidele kõige olulisemad alad hõlmasid laia ala, peamiselt uurimisala lõuna- ja idaosas. Vaata lähemalt loenduse aruandest.

Digiscoping


Digiscoping
’u all mõistetakse digikaamera või -telefoni ühendamist vaatetoruga, mille tulemusena saadakse mitmekümnekordse suurendusega foto või video. Vaatetoru ja kaamera optilise võimekuse kombineerimine võimaldab tublisti ületada traditsiooniliste teleobjektiivide võimalusi ning tihti on tehnikagi palju kompaktsem.

Aasta linnu joonistusvõistluse tulemused

Täna selgusid septembrist oktoobrini toimunud aasta linnu joonistusvõistluse võitjad. 2465 osalejat esitasid võistlusele kokku 2553 tööd. Parimad selgitati neljas vanuserühmas. Täna avati Tartu ülikooli loodusmuuseumis ka rändnäitus võistluse kahekümnest parimast tööst. Žürii ühe liikme, Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimehe Markus Toompere sõnul rõõmustas joonistusvõistlus tehnikate ja stiilide mitmekesisusega - näha võis söejoonistusi, monotüüpiat, diatüüpiat, kollaaži, aga üllatuslikult ka pixelarti ja geomeetrilist kunsti. Parimaid töid saab vaadata aasta linnu kodulehel

Kutse riigihankel osalemiseks

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja riigihanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid" (viitenumber 180179). Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus Pärnu lahe, Marimetsa-Õmma ja Väinamere Natura linnualal ning hallhane lennuloendus. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil riigihanked.riik.ee ja pakkumuste esitamine tähtaeg on 29. november 2016. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Aasta lind 2018 ideekonkurss

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutab välja Aasta lind 2018 ideede konkursi. Kuna samal aastal toimuva Eesti 100. sünnipäeva üks esiletõstetavaid märksõnu on Eesti põlisloodus, otsime seekord aasta linnu kandidaati meie põlislooduse sümbolite seast. Ettepanek peab sisaldama aasta linnuks pakutava liigi või liigirühma nime, põhjendust, kavandatavate tegevuste kirjeldust ning võimalike teostajate nimesid. Teostajad peavad olema enda esitamisega nõus, võimelised kavandatut ise ellu viima ning vajadusel koos EOÜ-ga rahastustaotlusi koostama.

EOÜ linnukalender 2018

Eesti Ornitoloogiaühingu ja kirjastuse Grenader koostöös on ilmunud 2018. aasta seinakalender „Eestimaa linnud“. Kalendri fotode ja liigitekstide autor on hobifotograaf Jaanus Tanilsoo. Tavapäraste pühade, tähtpäevade jm kõrvalt leiab sellest kalendrist ka linnuvaatluspäevade jm lindudega seotud sündmuste toimumisajad ning tavalisemate linnuliikide keskmised saabumisajad. Ostes trükiseid meilt toetad ühingu tegevust ja Eesti linnukaitset.

Linnukonverents Tartus

Eesti Ornitoloogiaühingu 95. tegevusaasta tähistamiseks toimub 11. novembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses linnukonverents, kus Eesti teadlased räägivad oma valdkonna uuematest uuringutest ja teadmistest. Juttu tuleb looduslike linnuliikide meditsiinilisest abist kuni ikka veel tundmatu metsiseni. Ürituse ladusamaks korraldamiseks palume osalejatel end registreerida hiljemalt 7. novembril. Osalemine on tasuta. Konverentsi ja EOÜ tegevuse toetuseks on oodatud annetused.

1.-2. oktoobri linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

1.-2. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch 2016 lugesid Eesti linnuhuvilised kokku ligi 220 000 lindu 168 liigist. Nii nagu esialgsete tulemuste põhjal ennustasime, oli kirja pandud lindude arv võrreldes varasemate aastatega alla keskmise. Selle üheks põhjuseks on ilmselt pikalt valitsenud soodne rändeilm, mistõttu paljude liikide massränne toimus septembris ning haned jt alles hakkasid meile jõudma, teisalt ka vaatluspäevade kohati tormine ilm. Siiski toimus ka linnuvaatluspäevadel lindude aktiivne ränne.

Liida sisu