Nutikas linnumääraja sai tunnustuse

5. veebruaril Tallinnas toimunud pidulikul galal kuulutati välja keskkonnaministeeriumi korraldatud konkursi Aasta keskkkonnategu 2015 võitjad. Parima keskkonnateo auhinna sai Eesti Kalastajate Selts, kes korraldas aktsiooni kudevate lõhede kaitsmiseks röövpüüdjate eest. Lisaks üldvõitjale tunnustati kahte ettevõtmist, millest üks oli Eesti Ornitoloogiaühingu loodud nutikas linnumääraja. Täname Marko Petersoni ja OÜ-d Walk&Learn, Kristjan Adojaani ja OÜ-d 5D Vision, Elo Hermanni ning teisi, kes on nutika linnumääraja loomisele kaasa aidanud. Seda toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. EOÜ on varem kolmel korral pälvinud ka aasta keskkonnateo tiitli.

Aasta linnu postmark kaunimate seas


Margihuvilised valisid 2015. aastal ilmunud markide seas ilusaimaks Sándor Sterni kujundatud saarmamargi. Teise koha sai Vladimir Taigeri kujundatud mark aasta linnu herilaseviuga. Eritemplite ja esmasümbrike seas sai suure ülekaaluga esikoha Vladimir Taigeri loodud aasta linnu teemaline komplekt. Vladimir Taiger on aasta linnu postikomplekte kujundanud juba palju aastaid ja need on sageli valitud ka aasta kauneimateks. President tunnustas kunstnikku sel aastal ka Valgetähe V klassi ordeniga.

Talvise aialinnuvaatluse esmased tulemused


Möödunud nädalavahetusel seitsmendat korda toimunud talvisel aialinnuvaatlusel vaadeldi esialgsetel andmetel üle 40 000 linnu vähemalt 60 liigist. Esmaspäeva hommikuks oli oma vaatlused edastanud 2000 linnusõpra, kes tegid aialinnuvaatlusi 1400 paigas üle Eesti. Nädalavahetusel tehtud vaatlustulemusi ootame 7. veebruarini.

Talvine aialinnuvaatlus

29.-31. jaanuaril toimub suur talvine aialinnuvaatlus. Osalemine on sama lihtne kui kuuel eelmisel aastal: leia endale sobiv vaatluskoht koduaias või pargis (soovitavalt lindude toitmiskoha läheduses), vali endale sobiv vaatluspäev ja pane enda valitud tunni jooksul kirja kõik kohatud linnuliigid ning igal liigil vaid suurim korraga kohatud isendite arv. Vaatlused saab edastada online ankeedi kaudu või posti teel. Vaata lähemalt talvise aialinnuvaatluse kodulehelt.

Kutse riigihankel osalemiseks

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Natura 2000 võrgustiku linnualade linnustiku inventuurid" (viitenumber 170385). Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus kolmel Natura linnualal. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil riigihanked.riik.ee ja pakkumuste esitamine tähtaeg on 27. jaanuar 2016. Küsimusi hanke kohta saab esitada ainult läbi riigihangete keskkonna. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osale talvitavate röövlindude seires

Jaanuari teisel poolel toimub kolmandat aastat üle-eestiline talvitavate röövlindude seire. 25-100 km2 suurustel vaatlusaladel kaetakse igal aastal kogu kultuuravamaastik, kus põhilise tähelepanu all on hiireviud, taliviud, välja-loorkullid, vöötkakud ning hallõgija, kuid kirja pannakse ka teised röövlinnud. Vali omale seireala ja löö kaasa!

Lähem info röövlinnuprojekti lehel

EOÜ on Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindusorganisatsioon

2016. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) esindusorganisatsioon Eesti Ornitoloogiaühing ning EKO koordinaator ühingu töötaja Riho Kinks. EKO on 2002. aastal loodud koostöökogu, kuhu praegu kuulub kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, SEI Tallinn, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. Valitav esindusorganisatsioon tegeleb EKO töö koordineerimisega.

Algab viiekümnes kesktalvine veelinnuloendus

Jaanuaris toimub viiekümnendat aastat rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus, mille algatamisel osales ka Eesti. Selle loendusega kogutakse teavet veelindude talvitusalade kohta ning jälgitakse liikide arvukuse muutusi ja seisundit. Väikese riikide grupi initsiatiivist on praeguseks välja kasvanud maailma suurim ja laiaulatuslikem lindude seireprogramm, kus igal aastal osaleb üle saja riigi. Selle seirega kogutud andmete alusel on maailmas kaitse alla võetud ligi viis miljonit ruutkilomeetrit märgalasid, määratletud tuhandeid rahvusvahelise tähtsusega linnualasid, selgitatud välja paljude vee- ja rannikulindude asurkondade seisund ja astutud samme nende liikide kaitseks. Viimati kinnitati eelmisel aastal näiteks meilegi väga olulise liigi auli rahvusvaheline kaitse tegevuskava.

Kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aruanne

Riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aastaaruande saad alla laadida siit [PDF dokument]

Algab rasvatihase aasta

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2016. aasta linnuks rasvatihase, meie ühe tuntumatest ja levinumatest lindudest, kelle toimetamisi saab kõikjal aastaringselt jälgida. Rasvatihase aastal saavad tuttavamaks nii meie tihased – rasvatihane, sinitihane, musttihane, tutt-tihane, põhjatihane, salutihane, taigatihane, lasuurtihane, sabatihane, kukkurtihane - kui ka teised talvel toidumaja külastavad ja suvel aias pesitsevad linnud. Rasvatihase aasta veebilehe leiab aadressilt www.eoy.ee/rasvatihane. Lõpuks on külmemad talveilmad meilegi jõudnud ja viimane aeg on lindude toidumaja üles seada. Koostöös Looduskalendri ja Loodusemehega saab selgi talvel jälgida lindude tegemisi Otepääl asuvalt toidumajalt: http://pontu.eenet.ee/player/toi dumaja.html.

Liida sisu