Suri EOÜ auliige Ilkka Stén

Trüki

1. juunil suri Soomes Huikonmäel 76-aastasena Eesti Ornitoloogiaühingu auliige Ilkka Stén. Ta on olnud Soome linnurõngastuskeskuse juhataja, Mikkeli lääni keskkonnanõunik, Soome Linnuühingute Liidu (praegu Birdlife Suomi) juhatuse esimees, Soome Looduskaitseliidu juhatuse liige jm. Eriline huvi ja tihedamad sidemed Eestiga tekkisid tal alates 1950. aastatest. Sajandivahetusel oli ta Soome linnuühingu Eesti toimkonna koordinaator. Ilkka valdas vabalt eesti keelt, külastas sageli Eesti paremaid linnupaiku ja oli eksperdiks meie linnukaitset käsitlevates projektides. 2003. aastal valiti Ilkka Stén Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks ja ta on ka Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige.

Foto: Pirkko Kara