Lõppes lasteaedade linnuõppeprojekt

Trüki

Eelmise aasta novembrist käesoleva aasta maini käisid Eesti Ornitoloogiaühingu juhendajad mööda lasteaedu ning tutvustasid lastele talviseid ja suviseid aialinde ja nende abistamise võimalusi. Talvel vaadeldi toidumaja juures tegutsevaid linde, kevadel valmistati pesakast ja uuriti lasteaia ümbruse linnuelu. Üheksas maakonnas osales kokku 39 lasteaeda 57 rühmaga. Õppeprogrammidest sai osa vähemalt 1089 last ja 148 õpetajat ja teisi täiskasvanuid. Suur tänu kõigile juhendajatele ja abilistele. Ettevõtmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, pesakastimaterjaliga abistasid Nordic Houses ja Vara saeveski.