Toeta Väikese väina seisundi parandamist

Trüki


Väikese Väina Selts on algatanud allkirjade kogumise Väikese väina ja selle elustiku seisundi parandamiseks. Esiteks soovitakse Saaremaa ja Muhu vahel oleva teetammi sisse avade rajamist, mis tagaks veevahetuse väina eri osade vahel ja kalade vaba liikumise. Teiseks mööda tammi kulgeva kõrgepinge õhuliini likvideerimist, kuna see tapab aastas sadu veelinde. Kolmandaks tammile reoveepuhastussüsteemi rajamist. Eesti Ornitoloogiaühing toetab seda algatust ja soovitab igaühel anda pöördumisele oma allkiri.

 

Saaremaa ja Muhu vahel asuv Väike väin kuulub rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 kaitsealade võrgustikku ning selle väärtuste kaitseks on moodustatud Väikese väina hoiuala. Väike väin on Eesti üks olulisemaid veelindude rände koondumis- ja peatuskohti ning tähtis veelindude pesitsusala. Kõige suurem mure lindude jaoks on seal piki väina tammi kulgev kõrgepinge õhuliin, mis on veelindudele kõige ohtlikum liinilõik kogu Eestis. Sellega kokkupõrkel hukkub aastas sadu luiki, uju- ja sukelparte, hallhaigruid, lauke jt. Selle probleemi lahendamiseks tuleb elektriliin viia kaablina tammi sisse või mere põhja.

Vihmavee äravoolu ja puhastussüsteemi ehitamine tammile on samuti väga vajalik, sest teelt vette sattuvad ühendid mõjutavad kogu toiduahelat väinas.

Teetammi avade tegemine on kindlasti soodne kalade rändele ja nende asurkondade seisundile väinas ja laiemal merealal. Avade parimale paigutusele ja otstarbekusele teistest aspektidest annab vastuse keskkonnamõjude hindamine.

Väikese Väina Seltsi algatatud pöördumine edastatakse peale allkirjade kogumist Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja asjasse puutuvatele ametkondadele, et väina seisundi parandamine nimetataks prioriteetseks tegevuseks ja asjad selle suunas liikuma hakkaks.

Oma allkirja saab pöördumisele anda 28. juulini veebilehel https://rahvaalgatus.ee.

Väikese väina tammil hukkunud luik. Foto: Hannes Pehlak

Ülemine foto: Ain Koor